– Nåden er gratis men ikke billig

Biskop Olav Skjevesland skal tale på årets sommerstevne. Agder-biskopen sier at mange opplever hverdagen som temmelig nådeløs. Derfor er det viktig å formidle nåden, men ikke på en billig måte.

 

Av Sten Sørensen

Du skal tale på det felleskirkelige nattverdsmøtet i Sarons Dal til sommeren. Hvorfor velger du å bruke tid på dette i sommer?

– Jeg vil bruke tiden i Sarons Dal av tre grunner: For det første fordi jeg liker utfordringen og ansvaret ved å tale Guds ord til en så stor forsamling. Prekestolen er for meg et sted for både glede og ansvar. For det andre vil jeg gjerne oppleves som en brobygger i et felleskirkelig stevne når det teologiske grunnlaget er klarlagt. Og for det tredje ønsker jeg å gi en håndsrekning til Sarons Dal når den nye generasjon Edvardsen har fått oppgaven med å føre evangeliseringsprosjektet videre.

Hva er det viktigste en predikant kan formidle til dagens nordmenn?

– Det er et stort spørsmål! Sånn umiddelbart tenker jeg: Folk må få høre at nåden er fri, men ikke billig! Jeg mener å se at mange i dag strever med å holde mål, strekke til, bli akseptert – i skolegården, i hjem, på jobb og i nabolag. Vi vurderer, måler og dømmer hverandre. Så hverdagen oppleves av mange som temmelig nådeløs! Nåden – den tilsier at vi kan leve av tro. Og der hvor det er levende Kristus-tro, vokser også ansvaret for medmennesker og miljø. Nåden er gratis, men ikke billig. Dessuten: Den er dyrt kjøpt!

Hva liker du best ved å være biskop?

– En biskops arbeidsuke varierer året i gjennom. Ved ettertanke om hva som gir mest og krever mest, blir svaret: det å være ute i felten på visitas! En bispevisitas er intense dager fra tidlig morgen til sene kvelden. Å visitere lokale menigheter kaller opp alt du har av evne til nærvær, observasjon og oppmuntring.

Hvordan ser du for deg at Den Norske Kirke er om 20 år?

– Ja, den som visste det! Gud kan overraske oss fordi Den Hellige Ånd ikke er utgått på dato. Muligens fremstår Den Norske kirke som en fornyet og styrket kirke etter å ha fått løsere bånd til staten – eller blir Den norske kirke et stort system for kirkelige ritualer, mens mange troendes liv blir å finne i mindre fellesskap. Men som sagt, Gud kan overraske og sende oss ut i en helt ny bane!

Kristenfolket i Norge har vært et misjonsfolk. Tror du at dette vil fortsette?

– Jo, vi vil fortsatt være et misjonsfolk. Men et misjonsfolk som har fått bearbeidet fortidens svakheter, overhalt de gamle strukturene og lært at misjon er ydmyk og mangfoldig formidling av evangeliet.

Hvilket ønske har du for sommerstevnet i Sarons Dal?

– Mitt ønske er at sommerstevnet blir en inspirerende samling med gode og lange senvirkninger – både for det lokale menighetslivet og for den verdensvide misjon!

Kilde: Troens Bevis april, 2010.

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter