Fikk utvidet visjonen i Sarons Dal

Richard Gunning fra Belfast vil nå mobilisere 100 korstogsevangelister. Han fikk utvidet visjonen da Aril Edvardsen ba for ham.

 

– Aril Edvardsens sterke fokus på behovet for å nå de unådde folkeslagene har vært en sterk inspirasjon for meg, sier Richard Gunning fra Belfast.

Etter å ha gått på misjonsskolen i Sarons Dal startet Richard Gunning misjonsorganisasjonen Reach the Unreached. I år 2000 hadde de grunnlagt mer enn 300 menigheter og nådd de fleste folkestammene i Kenya med evangeliet. Så kjente han at han skulle videre med større ting, uten å skjønne hvor veien gikk.

– I 2001 ble både Peter Karangu fra Kenya og jeg invitert som stevnetalere i Sarons Dal. Jeg husker godt siste kveldsmøte under stevnet. Folk begynte å rydde. Peter og jeg gikk sammen gjennom hallen på vei til bibelskolen hvor vi bodde. Aril Edvardsen kom mot oss. Vi stoppet og samtalet med ham noen minutter, og spurte deretter om han ville be for oss. Aril ba, og deretter gikk vi til rommet. Der kjente jeg straks et sterkt nærvær, forteller Richard.

– Det var nesten som om jeg begynte å profetere overfor Peter der vi satt. Jeg sa: Vi skal bygge opp et team av korstogsevangelister; 100 stykker. Vi skal benytte samme framgangsmåte som i Kenya. Dette stod veldig klart for oss, minnes Richard.

Begynte med noen få
– Da jeg kom tilbake til Belfast tenkte jeg på hvordan vi skulle gjøre dette i praksis. Jeg kjente bare 4-5 evangelister, og begynte å be om Guds ledelse for veien videre. I 2002 tok jeg en beslutning i tro. Jeg inviterte til en evangelistkonferanse i Belfast med folk jeg trodde kunne være interessert, samt noen nasjonale ledere. Blant dem var Peter Karangu fra Kenya og Reuben Ezemadu, som leder Troens Bevis’ brevskolekontor i Nigeria. Dette var begynnelsen på det som senere ble nettverket ACE – (Association of Campaign Evangelists), eller Nettverket av kampanjeevangelister.

Vi bestemte oss for å møtes hvert år i september i Belfast. Antallet har nå økt til rundt 40 stykker, hvorav de fleste har en eller annen relasjon til Sarons Dal; enten som elev ved bibelskolen, eller som medarbeidere i staben, sier han begeistret.

Vil gjennomsyre nasjoner med evangeliet
Strategien til ACE er å gjennomsyre en stat eller nasjon med møtekampanjer, for å få et sterkest mulig gjennombrudd for evangeliet. Kampanjene holdes i nært samarbeid med nasjonale og lokale kirker. ACE konsentrerer seg om å nå de mellomstore byene og landsbyene med evangeliet; steder der det før aldri har vært holdt lignende kampanjer. Nasjonale ledere sørger for organisering av kampanjene og sikrer en best mulig fruktbar oppfølging.

Henter inspirasjon fra Sarons Dal
– Jeg kjenner meg veldig inspirert av Aril Edvardsen og særlig hans fokus på behovet for å nå de unådde folkeslagene, sier Richard Gunning.

-Dette var noe Aril understreket meget sterkt på bibelskolen, og det var alltid ledestjernen i hans liv og tjeneste. Her har jeg også hatt stor glede av Arils strategi med å bruke de nasjonale vitnene i de land vi har jobbet. For tiden underholder vi rundt 80 nasjonale misjonærer, som alle arbeider iherdig for å fullføre misjonsbefalingen i hver sine områder. I India er flere titalls tusen elever engasjert i brevkurset ”Det nye liv” fra Sarons Dal. Det er min bønn og håp at det flotte arbeidet ut fra Sarons Dal må bære rike frukter i årene som kommer, nå med Rune Edvardsen i spissen.

Kilde: Troens Bevis bladet for juni, 2009

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter