fbpx

Totalomlegging av bibel- og misjonsskolen i Sarons Dal

Bibel- og misjonsskolen i Sarons Dal står foran totalomlegging til høsten. En større del av undervisningen forankres i de lokale menigheter, og det blir «mentoring» for den enkelte elev med fokus på fostring av tjenester.

Bibel- og misjonsskolen i Sarons Dal står foran totalomlegging til høsten. Skolen har alltid hatt sterkt fokus på fostring av tjenester, særlig med tanke på misjon. Nå flyttes en større del av undervisningen ut av klasserommene, og forankres i de lokale menighetene som samarbeider med Troens Bevis om elevenes praksis.

-Vi vil fokusere enda mer på praktisk rettet undervisning og «mentoring» for den enkelte elev. Dette skjer ved å legge en større del av den praktisk/teoretiske undervisningen til lokalplanet. Dermed vil vi også i langt større grad kunne avhjelpe behovene i de mange menighetene som henvender seg til oss for å få hjelp, sier Lasse Rosten, som sitter i styret for TBBMI i Sarons Dal.

-Hovedmålet for oss som en misjonsskole er nå som før; å få flere direkte ut i tjeneste, sier Rosten.

MENIGHETER ØNSKER ELEVER FRA SARONS DAL

-Mange menigheter henvender seg til oss med ønske om hjelp fra enkeltelever og team. Vi spisser nå vår profil som pionerskole, og vil gjerne være en ressurs for menighetene. Vi vil finne de lokale talentene i menighetene som ønsker å utvikle sin tjeneste, sier Rune Edvardsen, leder i Troens Bevis Verdens Evangelisering.

-Vårt mål er å hjelpe de unge fram, bygge nettverk, og legge forholdene til rette for at de unge kan få utvikle sin tjeneste i det lokalmiljø de tilhører, kombinert med de muligheter som fins gjennom våre nettverk i Troens Bevis, sier Edvardsen.

20 MENIGHETER HAR TATT KONTAKT – FLERE ØNSKES VELKOMMEN

-20 menigheter har kontaktet oss den senere tiden med tanke på elevbesøk. Vi vil gjerne imøtekomme dette behovet, og ser at denne formen for samarbeid passer inn i den nye profilen vår, sier Helge Flatøy, praksiskoordinator ved TBBMI.

-Vi opplever en enorm åpenhet og lengsel blant folk etter å høre evangeliet. Problemet er ikke mangel på sjeler som ønsker å høre budskapet, men heller mangel på folk som kan forkynne de gode nyhetene til folket.

INTERNASJONALE NETTVERK TAS I BRUK

-En annen og meget spennende side ved skolens nye satsning, er koblingen til internasjonale nettverk. Dette skjer først og fremst gjennom vårt enorme nettverk av nasjonale misjonærer gjennom avdelingen for Innfødt Evangelist Misjon i Sarons Dal.

-For eksempel legger vi opp til elevpraksis i det krigsherjede afrikanske landet Rwanda, neste år, bare ett eksempel på den spennende nysatsningen vi står overfor, sier Helge Flatøy, som ser for seg en økende bølge av misjonsbevisste elever på skolen i Sarons Dal i tiden framover.

NY ADMINISTRATIV LEDER

Fra høsten av blir det Jon Løvland som overtar det administrative på skolen sammen med lærerne Helge Flatøy og Elin Fidjeland som vil følge opp elevene både på skolen og ute i feltet.

Praksisen med ukentlige gjestelærere på skolen fortsetter som normalt.

Se også: «Garanterer jobb for bibelskoleelever som vil ut i fulltidstjeneste.«

For søknadsskjema til skolen, klikk her.Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter