Vil engasjere verdens religiøse ledere i kampen mot atomvåpen

Den varme mottagelsen på verdenskonferansen mot atomvåpen i Hiroshima varmet Aril Edvardsen. – De lengter etter at de religiøse lederne skal komme på banen og dra lasset sammen med dem i kampen mot atomvåpen, sier Edvardsen i etterkant.

På en pressekonferanse kort tid etter at Aril og Kari Edvardsen kom tilbake fra verdenskonferansen mot atomvåpen i Hiroshima 3. – 6. august, er Aril rystet over at de religiøse ikke har engasjert seg mer i denne kampen.

– Det er bare humanister og folk på venstresiden som engasjerer seg i denne saken, de religiøse og de kristne glimrer med sitt fravær, sier han med beklagelse, men roser førstnevnte gruppe for deres varme engasjement overfor verdens fattige og nødlidende.

I Hiroshima fikk Aril Edvardsen stor oppmerksomhet av konferansens ledere, både som fredsaktivist og evangelist. Han fikk også tilbud om å være blant ordstyrerne, noe han takket nei til.

– Da jeg kom på konferansen i Hiroshima ble jeg overrasket over den varme mottagelsen jeg fikk. Jeg har ikke skjult at jeg er en evangelist som forkynner evangeliet. Ordførerne og de andre lederne som jeg snakket med forstod hva jeg mente da jeg sa at de religiøse lederne må snakke til og engasjere massene. Det er massene som beveger politikerne og ikke omvendt, og det er slik en får gjennomslag for forandring.

Roser Kopreitan
Edvardsen roser også Ole Kopreitan, leder for Nei til Atomvåpen i Norge, for forberedelsene han har lagt ned i Edvardsens besøk på atomkonferansen etter at han inviterte Aril med på konferansen under sitt første besøk i Sarons Dal i mai i år.

– Det var tydelig at Kopreitan var høyt respektert og godt kjent for sitt mangeårige lederskap av Nei til Atomvåpen i Norge, sier Aril.

Møtte Hiroshimas borgermester
I et møte i Hiroshimas rådhus den 4. august ble Aril Edvardsen og Ole Kopreitan mottatt av arrangøren for verdenskonferansen, borgermester Tadatoshi Akiba.

Hiroshimas borgermester er også leder av organisasjonen ”Mayors for Peace”, hvor ordførere i ca 1700 byer i 122 land har sluttet seg til kampen mot atomvåpen.

President Tadatoshi Akiba reagerte spontant og positivt da Aril Edvardsen sa at ”folket er en ressurs som kan presse regjeringer til kamp mot atomvåpen. Derfor må også ledere for verdens store religioner bli aktivisert i kampen mot atomvåpen.”

Vil engasjere muslimer
Edvardsen har stor tro på at flere av de muslimske lederne som han har truffet de siste årene vil tale fredens sak bare de får den rette informasjonen og kan stå i et nettverk og ikke alene.

– Jeg ser at kontaktnetter som jeg har fått de siste årene med både religiøse og politiske ledere i Afrika, Midtøsten og i de russiske republikkene er helt unikt. Jeg drømmer om å samle dem til en konferanse der vi kan stå og gå sammen om nettopp disse tingene. Nå håper jeg at UD og kanskje andre resursrike personer vil la seg engasjere, og støtte en slik konferanse økonomisk. For vi kan ikke regne med at lederne i disse landene vil bruke penger på å sende delegater til en fredskonferanse, selv om de er både ambassadører og innehar andre politiske verv, sier Edvardsen.

President Akiba hilste dette initiativet varmt velkomment, og ifølge Edvardsen vil han gjerne gå inn i et samarbeid om dette.

Sjokkert
– Jeg trodde jeg hadde lest og visste mye om det som hadde skjedd i Hiroshima, men det er noe helt annet å være i byen. Den nye generasjonen har ikke peiling på hva som har skjedd, legger Aril til og referer til de to atombombene som avsluttet den andre verdenskrig i Japan.

Det var 6. august 1945 de 350 000 innbyggerne av Hiroshima ble offer for verdens første atombombe.

– Atomvåpen og menneskeheten kan ikke eksistere sammen, en av dem må gå. Ingenting kan forsvare bruk av atomvåpen med den slags lidelse, poengtere Aril.

Enorme lidelser
Han ble også rystet over de grafiske fremstillingene han fikk se av lidelsene de to atombombene som falt over Hiroshima og Nagasaki har påført befolkingen.

– Når jeg så lidelsene som ble påført ofrene var det som å se de forferdelige beskrivelsene i Det gamle testamente, kjøtt som faller av bena på folk, øyer som ramler ut av øyehulene og grusomme byller.

Han forteller at vitenskapsmenn stod frem på konferansen og fortalte at selv om atomvåpen blir brukt i et begrenset geografisk område, vil de sorte skyene som de skaper stenge for solen over hele jorden og temperaturen falle til 3 grader på ekvator, noe som vil være katastrofalt for hele verden. Han mener at fredsarbeidet i verden er livsviktig og at det har betydning for det endelige utfallet av våre generasjon.

Ikke Guds vilje
Edvardsen tror ikke at verden står fremfor noen dommedag i overskuelig fremtid, men han tar Bibelens advarsler om endetidskrigene før Jesus gjenkomst alvorlig. Han tror heller ikke at de bibelske profetiene er Guds vilje men Guds fremtidskonsekvenser.

– Hvis folk vender om og oppfører seg annerledes kan profetiene utsettes i mange generasjoner, mener han.

– Mange kristne tror feilaktig at det går som det går, uansett, men det stemmer ikke!

Han har tidligere forklart at han tror at endetidskrigene som er profetert i Bibelen kan utsettes om de kristne gjør sin tilmålte oppgave og verdens nasjoner vender om og deltar i arbeidet for fred og rettferdighet.

– Denne konferansen har gitt både motivasjon og mening til det jeg har holdt på med i mange år, sier Edvardsen som gjør det klart at han har nå fått en ny giv i fredsarbeidet fremover. Allerede 18. august setter han seg på flyet til Tanzania der han i tillegg til en stor evangelisk kampanje har samlet presidenten og muslimske og kristne ledere til en stor landsomfattende konferanse om hiv/aids, fattigdom og fred.

Aril Edvardsen tre tema taler under sommerstevnet om ”Dommedagsklokken”, ”Darwins Evolusjonsteori” og ”Endetidskrigen” kan bestilles ved å klikke her.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter