Rekordstor giverglede under årets sommerstevne

Økonomisjefen i Sarons Dal håper at givergleden under stevnet viser en givertrend som vil ta seg opp i løpet av høsten. Før stevne lå inntektene til Sarons Dal 8 – 9 % under fjoråret.

–  Vi ligger på etterskudd i forhold til i fjor, men håper at dette er starten på en god høst slik at vi kan ta igjen det vi ligger på etterskudd, sier Arnold Dragland som er økonomisjef i Sarons Dal.

Stevnet i år er det beste Sarons Dal noen gang har hatt økonomisk. Det kom inn til sammen 1,5 millioner kroner, eller 200 000 kroner mer enn på stevnet i fjor. Dette var spesielt positivt, da det var et etterskudd på nesten 1,4 millioner kroner før stevnet.

– På 3 møter fikk vi trosløfter på 400 000 kroner. Det kan tyde på at vi får flere faste givere fremover, håper økonomisjefen.

Spesielt spennende var det da det under en av de første kollektene ble gitt et trosløfte på hele 100 000 kroner. Det har hendt før at givergleden i trosløftene har vært litt over evne, men allerede mandag etter stevnet var pengene på plass i kontoen, til stor glede og oppmuntring for økonomisjefen og andre ansatte i Troens Bevis.

Alle kollektene under stevnet er øremerket, og pengene går mer eller mindre rett ut igjen.

Av spesielt store kollekter som kom inn ble det gitt 108 000 kroner til de fire skolene som Troens Bevis nå bygger i Burundi.

To forskjellige kollekter øremerket satellittkanalen, som evangeliserer den arabiske verden, ble på henholdsvis 291 000 kroner og 430 000 kroner, inkludert trosløfter.  Satellittkanalens årsbudsjett er på 11 millioner kroner.

Det kom også inn 118 000 kroner til kampanjen i Tanzania som pågår nå i august, men de reelle kostnadene er mangedoblet, forteller Dragland.

Rekordmange spiste også vafler og drakk kaffe med ekstra god samvittighet. Vaffelsalget som går til nødhjelp gjennom Karis Misjon fikk inn 100 000 kroner brutto.

I tillegg kom det inn et offer til nødhjelp på 66 000 kroner, og 65 000 kroner som er øremerket nødhjelp til Abkhazia.

– Nå håper jeg virkelig at alle som var med å gi på stevnet også har hatt en god uke og at de vil være med videre å gi. Det er mange plasser å bruke pengene, det er helt sikkert, kommenterer økonomisjefen i Sarons Dal.

Troens Bevis sitt totale årsbudsjett er på nærmere 34 millioner kroner. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter