En Personlig Vekkelse med Jesus

Anne Christiansen er grunnlegger og leder av organisasjonen «Jesuskvinner». Hun var initiativtager og organisator til konferansen i Oslo Spektrum den 12. mai under tittelen «Bare gi meg Jesus» med Anne Graham Lotz som hovedtaler.

Av Anne Christiansen

Den gangen vi inviterte Anne Graham Lotz til Norge, hadde jeg ennå ikke hørt henne tale, men hadde hørt ryktene om hennes tjeneste, og svaret hun gav i et direktesendt intervju etter terrorhandlingene 11. september i USA. Et svar som gikk verden over i månedene som fulgte, med tusener på tusener som lastet det ned via web, eller sendte det videre til sine venner og kjente. Mennesker er urolige, og stiller spørsmål; Hva er det som skjer med vår verden? Hva er på gang med endringer i klima og naturkatastrofer, som etterlater varige og dype spor i historien. Hva er det som er i ferd med å skje? Mennesker vil ha svar!

Dere må vekke oss

Under en felleskristen samling i Oslo Rådhus tidligere i år, påpekte ordføreren nettopp det urovekkende møtet med naturkrefter som menneskene ikke er herre over. I slike tider er det deres oppgave å vekke oss, sa han, og oppfordret alle til å være tro mot vår oppgave som kirker og menigheter. Oppgaven med å vekke, tilhører et folk som selv er våkne. Som kirker og menigheter er det vårt Gudgitte kall å løfte frem troen på vår Herre og Mester over alt det timelige og kortsiktige, overalt hvor vi er, og være med og tale om de ting som er av evighetsverdi.

Bare gi meg Jesus

For å leve som våkne troende, er vi avhengige av å leve i personlig vekkelse med Jesus. Anne Graham Lotz, er en åpenhjertig og jordnær forkynner som selv har gjennomgått kriser, og opplevd store personlige utfordringer. «Just Give Me Jesus» handler om å oppleve en dyptgripende personlig vekkelse gjennom en åpenbaring av Jesus Kristus!» I møte med kriser, utfordringer og forandringer i vår verden lengter jeg etter En som er sterk, trofast og uforanderlig. Bombardert med underholdning og reklame lengter jeg etter Sannheten. Truet av terrorhandlinger, økonomisk ubalanse, naturkatastrofer og en ukjent framtid, trenger jeg ikke politiske beslutninger, men et møte med Fredsfyrsten. Midt i tilbudet av ulike religioner, kirkesamfunn eller programmer, hungrer og tørster jeg etter en intim relasjon med den levende Gud», sier hun.

Åpen for alle

Dagen i Spektrum var først og fremst rettet mot troende, men den var samtidig en dag som gjaldt alle, uansett trosforankring. Anne Graham Lotz kom for å tale til Norge, i en tid som denne. Dagen med «Just Give Me Jesus» var rettet mot jenter og kvinner, men den var samtidig åpen, og alle menn var varmt velkomne! Hele bredden av kristenfolket stilte seg bak denne dagen, Navnet over alle navn samlet oss alle. En slik storsatsning krever mye på mange måter, men det var virkelig verdt det.

Jeg fikk selv oppleve hvordan en slik dag kan virke, for over 22 år siden, da Oslo fikk besøk av verdensevangelisten T.L Osborn og ivrige troende hadde hengt opp plakater høyt og lavt og invitert folk overalt til å komme. Dette fikk meg til å reagere så sterkt, at jeg gikk til et av møtene! Jeg gikk for å skulle hente enda flere gode grunner til hvorfor jeg aldri trengte å bli en brennende halleluja-kristen. Men evangeliet traff meg med styrke, og Jesus ble Herre i mitt liv. Livet mitt har aldri vært det samme etter den dagen! Jeg takker Gud for at noen var villig til å satse stort den gangen, og legge til rette for at så mange som mulig skulle få komme innenfor hørehold av evangeliet!


Busslaster med Jenter

Til den 12.mai kom det tilreisende fra Kautokeino i nord til Kristiansand i sør. Busslaster fulle av jenter og kvinner ankom Oslo til den 12. mai, og til den som følger med på det som skjer blant jenter og kvinner i dette landet, kan man vel nesten undres over hva som er på gang? Er det en ny kvinnebevegelse?

Til det vil jeg si: Nei, dette er ikke en ny kvinnebevegelse, men dette er en Jesus-bevegelse blant kvinner! Vi vil se Jesus løftet opp over landet vårt, vi vil se hans verdier i skoler og på arbeidsplasser, vi vil se hans godhet i våre nabolag og på våre gater, vi vil se hans liv i våre byer og bygder. Vi vil se hans kjærlighet berøre det innerste av våre hjerter. Vi vil følge Jesus på alle livets områder, og fylles av hans styrke i livets tøffeste stunder. Vi vil ta imot, og gi ut, utover det som dekker bare oss selv og vårt eget. Vi vil se en nestekjærlighet som den Jesus viste, spre seg gjennom enkle mennesker. Vi vil se en handlingskraftig kjærlighetsbevegelse som inkluderer hvert menneske Gud har skapt. Vi vil se forvandling i hjem og familier, samfunnsliv og menighetsliv. Vi vil se virkeligheten av det å følge Jesus, og kjenne ham!

Derfor samlet vi oss fra alle tenkelige og utenkelige steder i vårt vidstrakte land, og langt ut over Norges grenser. Vi sier «Just Give Me Jesus!» Bare gi oss Jesus. Vi takker Gud for denne muligheten til å stå sammen fra alle slags sammenhenger, på kryss og tvers av alder, tilhørighet, bakgrunner og livssituasjoner, og ber om at dette ble et «møte ved brønnen» med Jesus, som våre verdener vil merke positive ringvirkninger av i år fremover.

Kilde: Troens Bevis bladet for Juli/August.

Du kan få et gratis årsabonnement av bladet ved å klikke her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter