2000 mennesker skriver brev til Gud hvert år

Brev sendt fra hele verden adressert til Gud blir videresendt til Jerusalem. Der kommer de til avdelingen for ”døde brev”, men ender opp som levende bønner i Klagemuren.

Noen er adressert til Jesus, noen til Abrahams tempel, andre til Hellige Maria, og andre igjen til Guds by. Noen har bare den enkle adressaten Gud. Uansett hvem de er sent til ender de alle opp i det israelske postvesenets avdelig for «døde brev». Dette  er brev som ikke kan bli levert til adressaten eller returnert til avsender.
Postkontoret mottar årlig over 2000 brev adressert til Gud. Det er Avi Yaniv som er leder for avdelingen ”døde brev”. Det har vært hans oppgave i 11 år å ta seg av brevene som er adressert til Gud. Hver sjette måned blir de plassert i sprekker i Klagemuren, jødedommens helligste sted.

Leser brevene

Men før Avi og hans medhjelpere legger brevene i Klagemuren, liker han å ta en nærmere titt på dem. Han føler ikke at det er kommet noe nytt i brevene i løpet av årene, de handler mye om tilgivelse og om fred mellom familiemedlemmer. Men en forskjell er at etter at kommunismen falt, kommer det fleste brevene nå fra det tidligere Sovjetunionen.
– Vi mottar disse brevene, og føler vi gjør en god gjerning ved å plassere dem i Klagemuren. Vi er i den hellige byen Jerusalem, ansett for å være nærmest Gud, sier direktøren for det israelske postvesenet.

Ber om Guds beskyttelse

Ifølge jødiske tradisjoner blir bønner som plasseres i muren svart direkte av Gud.
Mesteparten av brevene er skrevet av kristne og noen av jøder. Postkontoret får færrest brev fra muslimer, men Avi Yaniv kan fortelle at de også har fått brev fra Malaysia og Indonesia. I disse landene er majoriteten av befolkningen muslimer.
Mange av brevskriverne er under stress og press, og søker Guds hjelp i finansielle eller jobbrelaterte sammenhenger. Mange spør også om Guds beskyttelse av helse og velferd for seg selv, barn og ektefeller. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter