Aril delte fra hjertet med prestene i Lister-regionen

Sist torsdag hadde presteskapet i Lister, inkludert frikirkepastorene, sin 3. felles samling i Sarons Dal. Aril Edvardsen delte fra hjertet og viste at undervisningen han gir predikantene på misjonsmarka er like aktuell i Norge.

Det var 24 prester og pastorer som var samlet til den 3. fellesamlingen mellom prester og frikirkeledere i Lister-regionen på bibelskolen i Sarons Dal. Initiativet til disse samlingene fra Troens Bevis ble vel mottatt i fjor vinter da den første samlingen fant sted i februar. En del av hensikten er å legge til rette for et forum der menighetene kan dele resursser og lære av hverandres erfaringer.

Sist torsdag var det Aril Edvardsen som fikk hovedordet. Han tok for seg undervisningen han har delt med over 200 000 tusen nasjonale predikanter på sine kampanjer rundt om i verden, og som viste seg å være like anvendelig for evangeliets forkynnere i Norge. Han fortalte også deler av sin personlige historie og delte villig av sine erfaringer på godt og vondt.

– Vi må se Guds plan for våre liv som individer, for menigheten, for bygda og for landet, presiserte Edvardsen mens han gjorde rede for hvordan dette var mulig ut ifra Guds Ord. Han avsluttet med å minne om den store innhøstningen til Guds rike som kommer til å avslutte den tidsalder som vi nå lever i.

– Etter 1990 er det frelst flere folk på jorda en fra året 0 og frem til da, sa han og fortalte at han tror verden står foran den største innhøstningen av mennesker til Guds rike noensinne.

Samme arbeidsgiver
– Vi har samme arbeidsgiver og samme mål selv om arbeidslagene er forskjellige minnet Kåre Mjølhus i sine åpningsord for dagen.

Etter samlingen ble det også gitt anledning til å stille Aril Edvardsen spørsmål. Ett av spørsmålene han fikk var hvordan menighetene kunne bli mer folkelige.

Her mente Aril at menighetene kunne se og lære av hverandre. Men han påpekte også at spesielt enkelte pinsemenigheter kunne ha godt av å bli litt mer høytidelige under visse møter.

– Folk trenger litt høytid, litt stil over det. La oss lære av hverandre, oppfordret han.

Ingen sa seg heller uenige da Aril sa klart fra til frimenighetene om at det var helt nødvendig å spille på lag med kirken om det skulle bli folkevekkelse i Norge.

Som siste ordet oppfordret evangelist Ole Kristian Iglebækk fra De frie venner alle som var til stede om å velsigne og be for hverandres tjenester da ”én har fått i oppgave å så, og en annen høste.” 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter