De siste tallene fra Kongo og Burundi

Her er de ferske tallene fra hjelpearbeidet til Troens Bevis i Kongo. På grunn av at barna på barnehjemmene i enkelte tilfeller kan bli gjenforent med foreldrene, vil antall barn alltid variere noe.

Pygmébarna som går på skolen i Masisi er bosatt på et fjellområde som ble kjøpt til pygmeene i 2004. Der anerkjenner nå både myndighetene, geriljastyrker og andre i opposisjon pygmeenes rett til å bosette seg. Pygmeene, som har mistet sine opprinnelige bosettingsområder til nasjonale naturparker, krig og utbygging, er konstant på flukt og opplever ekstrem nød og fattigdom.

I 2006 hadde 300 pygméfamilier slått seg ned på dette fjellet og begynt å dyrke opp marken. Dina-stiftelsen har bygd en menighet og en skole og enda en ny skole er under arbeid. De fremtidige planene er å bygge opp en enkel infrastruktur med skoler og sykehus.

Høsten 2007 stod også en ny skole for 400 elever i Burundi ferdig etter en spesiell forespørsel fra landets president.

Sommeren 2007 reiste et frivillig arbeidsteam fra Norge for å bygge et mødrehjem i Bukavu i Kongo. Det nye huset vil bli hjemmet til 50 voldtatte kvinner og deres barn som ikke har noe sted å gjøre av seg.

Her er de ferske tallene: (med forbehold om at tallene alltid vil variere noe)

Dina senteret i Goma for misbrukte jenter huser nå 60 jenter.
Betsaida senteret for hjemløse gutter i Goma huser nå 65 gutter.
Skolen for Dina og Betsaida senteret underviser til sammen 500 barn fra nabolaget.
Den nye skolen i Gitega i Burundi har 400 elever.
Dinaskolen for pygmé barn i Masisi har 243 elever.

Dinasenteret for voldtatte mødre i Bukavu som nesten er ferdig skal bli hjem for 50 mødre og barna deres som venter på å få flytte inn.

Virkeligheten er brutal i den demokratiske republikken Kongo. En FN-ekspert rapporterte i juli i 2007 at seksuell vold mot Kongos kvinner strekker seg mye lengre enn voldtekt og inkluderer seksuelt slaveri, tvunget incest og kannibalisme.

I 2006 ble det anmeldt 27 000 seksuelle overgrep i bare en provins. FN sier at seksuell vold, som er brukt som en metodisk krigsstrategi av opprørsgrupper i Kongo, er den verste i verden.

Barna som bor på Dinasentrene i Goma får husly, medisinsk tilsyn og skolegang. Jentene er alle offer for seksuelle overgrep og guttene er hjemløse og har bodd på gaten. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter