Fikk godkjennelse på bibelskoleflytting

Fra høsten blir det skoledrift for Troens Bevis Bibel og Misjonsinstitutt i Oslo.

Utdanningsdirektoratet har i brev datert 29. januar 2009 godkjent flytting av Troens Bevis Bibel og Misjonsinstitutt (TBBMI) fra Kvinesdal til Oslo.
Styreleder Sten Sørensen uttrykker sin begeistring for avgjørelsen og gratulerer skolens nye ledelse.
Stephan Christiansen blir rektor for Troens Bevis Bibel og Misjonsinstitutt i Oslo.
– Dette gir store muligheter for å videreføre den visjonen som Aril Edvardsen hadde for å spre evangeliet gjennom ett bibel- og misjonssenter, sier Christiansen.
Undervisningen vil finne sted i Kongens gate 1, i samme lokaler som også benyttes av en rekke andre: Jesus Church, Jesus Revolution, Jesus Kvinner og Ny Generasjon.

Neste skoleår starter 24. august.

For mer informasjon om skolen, se: http://tbbmi.no/index.html

Se også: ”Misjonsskolen går videre i samme ånd og ledelse” http://www.tbve.no/nyheter/
misjonsskolen/misjonsskolen-gaar-videre-i-samme-aand-og-visjon.html 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter