Mennesker som forandret nasjoner

På åpningsmøtet lørdag kveld holdt Aril Edvardsen en inspirerende tale der han fortalte om helt vanlige mennesker han har møtt som grep fatt i en stor Gud og har forandret nasjoner.

I  Indonesia i 1972 var det en mann som kom på Aril Edvardsens kampanje i byen Bandung på Vest Java. På tross av at Indonesia er ett strengt muslimsk land som gjør det vanskelig for kristne å drive arbeide, har denne samme mannen nå en kjempemenighet i Bandung på 100,000 medlemmer, og 800 forsamlinger spredt rundt i landet. En av hans disipler har gått i hans fotspor og er i dag pastor for Jakartas største menighet.

Da muslimer ville bygge moskeer i nærheten av den store menigheten i Bandung, noe som normalt ville intimidert og skapt vanskeligheter for de kristne, ønsket pastoren moskeene velkommen og samlet inn 50 000 dollar for å hjelpe dem. De ble hans venner og er selv i dag ikke en trussel for hans virke.

-Dette handler litt om glødende kull, verdens salt, og det å elske alle, selv deres fiender, sa Aril.

Han viste videre til flere konkrete eksempler på mennesker som lever under vilkår der det de har gjort normalt ville vært umulig. Men med tro på Gud, en villighet til å tjene og boksaveliggjøring av ordet «elsk deres fiender» har de gjort det umulige.

Hele talen kan bestilles på DVD. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter