Aril Edvardsens fantastiske liv og historie

Tidligere redaktør av Troens Bevis, Harald Mydland, trekker frem av flere av høydepunktene i Aril Edvardsens liv og virke.

 

Aril Edvardsen ble født i Kvinesdal 15. november 1938 av foreldrene Astrid og Kåre Edvardsen. Han ville ha fylt 70 år om 2 måneder. Både Aril og Karis 70-årsdager ble markert på verdig og flott måte under det store skandinaviske sommerstevnet i Sarons Dal 14. juli 2008. De ble hyllet av flere tusen mennesker og fikk hilsninger fra politiske og religiøse ledere fra inn- og utland.

Lørdag 6. september  2008 ble Aril forfremmet til herligheten! Tilbake sitter Kari, sønnen Rune med familie, datteren Mona Edvardsen Selseng med familie, barnebarn og oldebarn. De opplever det uvirkelige i situasjonen, sorgen og savnet, minnene om sin livsglade og umistelige, kjærlige mann, pappa, bestefar og oldefar.

EN LIVSGJERNING ER FULLFØRT
17. mars 1960, kun 22 år gammel, mottok Aril kallet fra Gud, som skulle bli retningsgivende for hele hans begivenhetsrike liv og tjeneste: Din livsgjerning skal være verdensvid evangelisering til unådde folkeslag.

Nå har han fullført løpet. Og det med stil til siste minutt! Flere ganger har vi hørt Aril si: Den dagen jeg dør skal det skje med støvlene på; i aktiv tjeneste og med stadig nye og banebrytende mål for øyet! Aril hadde aldri et øyeblikk i tankene å pensjonere seg. Aldri! Til det var byrden og pasjonen for de tusener av mennesker fra unådde folkeslag som fremdeles ventet på å høre de Gode Nyhetene, så altfor stor.

Aril var evangelisten, fredsaktivisten, brobyggeren, foregangsmannen og den uredde ”bygdegutten” fra Kvinesdal, som ble internasjonal og langt større kjent, aktet og respektert utenfor enn innenfor Norges grenser.

Aril praktiserte Paulus’ ord i 1Kor 9:19-22: Jeg er fri og ingen underlagt, men jeg har gjort meg til alles tjener for å vinne så mange som mulig. For jøder har jeg vært som en jøde, for å vinne jøder. For dem som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven, for å vinne dem, enda jeg selv ikke er under loven.

For dem som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov, for å vinne dem, enda jeg ikke er uten lov for Gud, men er bundet av Kristi lov. For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt, for i det minste å frelse noen. Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det.

DEN EVENTYRLIGE UTVIKLINGEN FRA PIONERTIDEN OG FRAM TIL I DAG
Allerede i 1960 startet Aril opp Innfødt Evangelist Misjon ut fra tanken om at ”du kommer aldri nærmere de unådde enn gjennom en nasjonal misjonær”. Gjennom årene har tusener av nasjonale vitner vært sendt ut med evangeliet underholdt fra Sarons Dal. Titalls tusen mennesker av mange folkeslag er vunnet for evigheten, og tusener av lokale menigheter har blitt grunnlagt.

I 1961 startet Aril opp bladet Troens Bevis. Foruten tusener av artikler og reportasjer i dette og andre blader, har Arils skrevet godt over 50 bøker hvorav flere er trykket i opplag på mange titalls tusen. Mange har opplevd stor velsignelse og kommet til tro etter å ha lest en eller flere av Arils bøker.

I 1961 gjorde Aril sin første misjonsreise til Europa. Fram til sin siste evangeliske kampanje på Zanzibar i august 2008, har han holdt rundt 130 store møtekampanjer og vennskapskorstog i fire verdensdeler gjennom de siste 47 årene.

Tallet på dem som har kommet til tro på Jesus under og i kjølvannet av alle disse kampanjene og den totale misjonsvirksomheten ut fra Sarons Dal vet bare Gud selv. Men at det dreier seg om atskillige millioner er det ingen tvil om.

I 1964 ble det første skandinaviske sommerstevne holdt i Kvinesdal. Siden den gang har de årlige stevnene i Sarons Dal vært til umåtelig stor velsignelse for titusener av partnere og stevnedeltakere fra mange land.

Høsten 1964 mottok Aril visjonen om å bygge et misjonssenter for verdensevangelisering. Gud sa: Her skal du bygge Meg et senter som skal utføre tre ting: 1. Et inspirasjonssenter for verdensevangelisering. 2. Et forsoningens og enhetens sted for alt Guds folk. 3. Et vitnesbyrd for den ikke-kristne del av Skandinavias befolkning om at Jesus fra Nasaret lever i dag.

I 1966 begynte Aril å ta radio i bruk i evangeliseringen. De første radiosendingene gikk over Radio Monte Carlo i Monaco. Samme året ble Troens Bevis film introdusert, og senere fulgte lydbånd, kassetter, CD og etter hvert moderne tekniske hjelpemidler som Internett og satellittevangelisering.

I 1968 ble Troens Bevis Bibel og Misjons Institutt (TBBMI) åpnet med 26 elever på pionerkullet. Skolen markerer i 2008 sitt 40 års jubileum, men har dette året blitt flyttet til Oslo. Nærmere 2000 elever har blitt uteksaminert fra TBBMI gjennom disse årene.

I 1970 ble de såkalte Dypere Liv-konferansene arrangert for første gang i Sarons Dal, og skulle i årene som kom ble til umåtelig stor velsignelse for tusener av mennesker. Sarons Dal ble snart den viktigste kanalen for den såkalte karismatiske vekkelsen som feide innover Norge og Norden på den tiden.

I 1971 ble Arils brevkurs Det nye liv introdusert. Kurset, som er en lettfattelig introduksjon i den kristne tro, har senere blitt oversatt til rundt 60 språk og gjennomført av et sted mellom 5 og 10 millioner mennesker verden over.

I 1973 besøkte daværende statsminister Lars Korvald Sarons Dal. Senere inviterte Aril flere ganger landets fremste politikere til folkemøter under sommerstevnene i Sarons Dal, der viktige saker på den politiske dagsorden ble tatt opp.

I 1977 utkom den såkalte ”Hvitboka” – betegnet som pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen. Boka ble klimaks i den mange års pågående interne striden med pinsebevegelsen, som nå kom til overflaten. I senere år har flere av dem som den gang var medforfattere til Hvitboka, vært invitert som talere under sommerstevnene i Sarons Dal.

I 1979 gikk radioprogrammet Miracle på lufta over 16 stasjoner, og et topp moderne massemediesenter tatt i bruk i Sarons Dal. Til sammen ble radioprogrammene fra Sarons Dal kringkastet på 60 radiostasjoner i 4 verdensdeler. Lytterpotensialet økte etter hvert til rundt 2 milliarder og dekket rundt 80 land.

1 1980 ble Aril tildelt markedsføringsprisen og invitert inn i styret for Den internasjonale kirkevekstkomiteen, grunnlagt av koreaneren David Yonggi Cho, leder for verdens største menighet.

Utover 1980-årene startet tv-eventyret opp i Sarons Dal, noe som etter hvert utviklet seg til et moderne massekommunikasjonssenter med potensial til å nå hele verden med evangeliet på 2 sekunder.

I 1985 drev Aril og Troens Bevis 50 brevskoler rundt omkring i verden på 50 språk. Samme året holdt han sin første av i alt rundt 20 vennskapsmøtekampanjer i det daværende Sovjetunionen.

Da Aril og Kari fylte 50 år i 1988 nådde misjonsvirksomheten ut fra Sarons Dal 120 nasjoner.

I 1992 ble Aril utnevnt til æresdoktor i USA. Det er grunnen til at han mange steder rundt omkring i verden ble tittelert Dr. Aril Edvardsen.

1994 var det verste økonomiske kriseåret for Troens Bevis Verdens Evangelisering siden oppstarten. Både før og etter den tid har misjonsvirksomheten ut fra Sarons Dal gjentatte ganger blitt rystet i sine ”økonomiske grunnvoller”, men hver gang har Gud på mirakuløs måte grepet inn og ført arbeidet videre.

I 1996 skjøt den moderne satellittevangeliseringen fart for alvor. 6. januar dette året begynte sendingene på den såkalte ”muslimsatellitten”

I 1998 fylte Aril og Kari 60 år, en begivenhet som ble markert i Kvinesdal og med festsamling i Oslo Kristne Senter. Samme året besøkte Hans Majestet Kong Harald og Dronning Sonja Sarons Dal. Misjonsvirksomheten nådde ut til 200 nasjoner verden over.

Sammen med 110 pilegrimer fra hele Skandinavia reiste Aril og Kari på historisk vennskapsbesøk til Israel og Gaza. Under besøket i Gaza ble han invitert til palestinernes daværende leder, Yassir Arafet, og tar ham i hånden. Denne gesten åpnet etter hvert mange muslimske land og folkeslag for Arils evangeliske vennskapskorstog.

I 1999 mottok Aril muslimske statsråder i Sarons Dal, og holdt internasjonal freds- og harmonikonferanse i Oslo og Sarpsborg. Under et vennskapskorstog i Pakistan, ble Aril tildelt en internasjonal fredspris av den pakistanske, muslimske presidenten Rafiq Tarar, for sitt brobyggerarbeid ved å samle muslimske og kristne ledere.

I september 2001, kort tid etter sin møtekampanje i det krigsherjede afrikanske landet, Rwanda, ble Aril rammet av hjertesvik og fraktet i hui og hast til Flekkefjord sykehus. På mirakuløs måte holdt Gud sin hånd over Aril, og sendte ham tilbake til livet og ”andre kapittel i sitt liv og tjeneste”, som Aril selv betegnet det.

I 2004 presenterte den tidligere NRK-journalisten, Erling Borgen, dokumenterfilmen ”Himmelen revner”, om Arils liv og tjeneste. Premieren fant sted på Kvinesdal kulturhus. Borgen betegnet misjonsvirksomheten ut fra Sarons Dal som ”Norges best bevarte hemmelighet”.

I 2007 ble Rune, Aril og Karis sønn, offisielt innsatt som ansvarlig leder og avtaker i Sarons Dal etter Aril.

Se bildegalleri

For de mange av oss som har stått Aril nær som medarbeidere og partnere i Troens Bevis Verdens Evangelisering gjennom mange år, har minnet om denne Guds kjempe og sterke personlighet for alltid brent seg inn i våre hjerter.

Det brant en ild i Arils hjerte. Denne ilden vil fortsatt brenne og bre seg utover verden gjennom Troens Bevis’ mange virkegreiner.

En dag skal vi alle samles i de himmelske boliger. Da skal vi sammen med alle de hellige i skaren som ingen kan telle, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål, stå foran tronen og hylle Ham som frelste oss.

PÅ GJENSYN, KJÆRE ARIL!

Artikkelen er skrevet av Harald Mydland, tidligere redaktør av bladet Troens Bevis.Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter