Rune får stor støtte fra utlandet

I dagene som er gått etter at Arils bortgang ble kjent kommer det stadig inn kondolanser fra utlandet. Det som kjennetegner hilsningene er den store respekten for Aril og den umiddelbare støtten til Rune som skal føre misjonsarbeidet videre.

Det som kanskje rører sterkest ved en når en leser hva de nasjonale i land som Bhutan, Bangladesh og India skriver, er den sterke kjærligheten de føler for Edvardsen og hans familie og støtten de umiddelbart gir til Rune som skal føre arbeidet videre.

Det kom også inn en muntlig hilsen fra Burundis president gjennom Troens Bevis sin hovedkontakt i Burundi, Biskop Charles.
President Pierre Nkurunziza sier at han sørger dypt over evangelisten fra Norge som ledet han til tro mens han ennå var leder for opprørsgeriljaen i Burundis jungel.

”Det er med sorg at jeg har mottatt nyhetene om Aril sin bortgang. På vegne av Burundi og alle kirkene i Burundi gir vi deg, Rune, og din kjære mor vår dypeste kondolanser. Dette er en veldig vanskelig tid for dere, men vær sterk i Jesu navn, og vi vil be for dere alle. Vi vet om de gode tingene Aril gjorde da han kom til Burundi og det er derfor vi alltid vil huske han. Jeg sørger dypt over de triste nyhetene jeg fikk, fortell dette til din mor, Rune. Vær sterk Rune og vær med å oppmuntre vår alles ”maman” og si at vi elsker henne veldig høyt. Vi vil være med deg i tjenesten og vi vil hjelpe deg. Jeg vet at Gud vil åpne dører av velsignelser. Gud vil være med deg slik han var med din far. Vi er veldig glad i deg.”

India
Ett av de andre landene som Aril Edvardsen gang på gang vendte tilbake til var India.
Hit reiste han for første gang i 1969, og Indias nød og enorme åndelige behov slapp aldri taket i han. Gjennom årene har hundrevis av indiske misjonærer fått underhold, bibelskoler er bygd og brevskolekontor opprettet. De senere årene har Rune Edvardsen overtatt denne byrden for India hvor flere hundre tusen hindu ungdom har tatt imot evangeliet gjennom hans musikk festivaler.

”Ett historisk predikant seminar og korstog i Chennai i 1969 ble ett vendepunkt i livet til hundrevis av pastorer i Chennai, inkludert min far, Prabhudoss Vasu.  Siden den gang har Aril Edvardsen trofast støttet vår tjeneste, og vi har hatt æren av å lede ”Det Nye Liv” brevskolen i Chennai, skriver pastor Stanley Vasu.

”Han var en stor venn av India og bar på en stor byrde for vår nasjon. Hans personlige tjeneste i India gjennom korstog og seminarer har etterlatt seg ett uslettelig merke i kirkens historie i India. Herren brukt han stort over hele verden og han stod i frontlinjen på den åndelige slagmarken til sitt siste pust. Vi gir ære til den store åndelige legenden som har velsignet millioner. Hans liv vil fortsette å inspirere folk over hele verden.
Nå ber vi for en dobbel salvelse over Rune Edvardsen som skal lede arbeidet fremover fra herlighet til herlighet inntil Herren kommer igjen.

Vi vil fortsette å løfte der alle i våre bønner og arbeide sammen med dere i tjenesten for vår Herre,” lyder hilsningen fra Pastor Vasu og alle ved Madras Pentecostal Mission and New Life School i Chennai.

Malawi
Aril Edvardsen holdt to store kampanjer i Malawi, i 1998 og i 2003. Under den først kampanjen blir Malawis muslimske president, Bakili Muluzi, som forøvrig har en kristen kone, så imponert over Aril forkynnelse av evangeliet, at han nærmest trygler Aril om og kommet tilbake til landet, noe Aril også gjør i 2003. 26 nasjonale misjonærer får underhold i landet og ett brevskolekontor åpnes som raskt får tusenvis av elever som følges opp av misjonærene.

“Alle oss ved Nytt Liv Brevskole kontoret i Blantyre, Malawi, sørger dypt over den plutselige bortgangen av vår åndelige far, mentor, rollemodell og lærer. Aril er borte men han etterlater seg en stor arv som vi alle vil bære videre. Vi vil alltid huske han.”

Israel
Israel har alltid hatt en spesiell plass i Arils hjerte og han elsket å ta med seg misjonspartnere til landet der han viste dem de bibelske stedene mens han underviste fra bibelen. Men det som kanskje skilte han ut fra mange andre kristne sin reiste til Israel var hans dype kjærlighet for alt Israels folk, også palestinerne. Aril var overbevist om at nøkkelen til å hjelpe Israel var å støtte nasjonale misjonærer, og han skriver i Troens Bevis bladet i 1966: ”Gud har lagt på oss hedningkristne å bygge opp igjen det åndelige hus i Israel og gi dem tilbake evangeliet, men vi må ha visdom nok til ikke å gjøre det selv, men understøtte jødene til å gjøre det.”

I dag støtter Troens Bevis 12 messianske jøder og 4 kristne arabere som virker i fulltidstjeneste i Israel og i de palestinske områdene.
Fra Tel Aviv i Israel kommer denne hilsenen fra en av de store messianske menighetene, kjent som Adonai Roi:
”Vi ble sjokkert og dypt grepet da vi hørte nyhetene om Arils plutselige bortgang. Vær så snill å ta imot våre kondolanser og husk at våre bønner er hos dere spesielt i denne tiden.
Vi stoler på at dere vil kjenne omsorgen til ”Ruach HaKodesh” (Den Hellige Ånd) gjennom denne tiden.”

Bhutan
Troens Bevis støtter også 11 nasjonale misjonærer som virker i Bhutan og Nepal. De er tilknyttet forskjellige misjoner, den ene av den er Himalaya Crusade family som ledes av Rev. Mrs. Ruth.

”Aril Edvardsen var veldig nær hjertene våre og en stor velsignelse for Himalaya i India. På vegne av hele Himalaya Crusade Familien i Bhutan gir vi våre kondolanser til de etterlatte og spesielt til Troens Bevis familien.”

Bangladesh
I Bangladesh støtter Troens Bevis i dag 27 nasjonale misjonærer. De virker i et land der de møter mye motstand, og befolkningen generelt er så fattige og hardt arbeidende at de ikke har mye tid eller krefter til overs. Fra Bangladesh skiver Biskop Dr. Albert P. Mridha:

”Vær så snill å gi vår oppriktige kjærlighet og dype respekt til familien til vår kjære Aril Edvardsen. Vi lover at vi skal forstette vår visjon om å nå ut til de unådde i Bangladesh. Vi kommer til å holde ett spesielt arrangement der vi ber for dere under hele begravelsen i Norge.

Vi ber at hans sønn Rune Edvardsen vil få visdom til å lede organisasjonen og vil at han vil ha guddommelig beskyttelse. Vi ber også at han vil følge fotsporene etter sin far for resten av sitt liv.
Bangladesh vil aldri glemme Aril Edvardsen. Det vil skinne for oss som ett lys inn i fremtiden.”

Indonesia
Kondolansene kommer også fra Indonesia, der Aril Edvardsen hadde ett stort gjennombrudd for evangeliet på 3 ulike steder i 1971. Som vanlig var kampanjene todelt, på kveldene ble evangeliet forkynt til de unåde, og på dagtid ble det holdt predikantseminar for å oppmuntre predikatene til å gå til de unåde av sitt eget folk. Det første som skjer på Sumatra er at 600 predikanter faller gråtende om halsen på hverandre og ber hverandre om tilgivelse etter at de har hørt undervisning om kristen enhet. Det har vært mye splid og uenighet. I løpet av et møte løser Gud floker og uenigheter som har bundet de troende på øya gjennom en årrekke. Mange sterke helbredelser finner sted og flere tusen mennesker tar imot evangeliet. Troens Bevis oppretter en bibelskole på Java i tilknytning til pinsemenigheten i Salatiga. I Sulawesi blir predikantene så oppglødd at flere reiser seg fra møtet der og da for å dra inn i bushen med fare for eget liv, til ville, menneskeetende stammer. Troens Bevis tar på seg ansvaret for 100 nye predikanter i tillegg til de hundre de allerede støtter.  Kampanjen blir karakterisert som ett av høydepunktene i Indonesias pinsevekkelses historie av nasjonale pinsevenner. Vekkelsen har siden den gang gjort stormskritt i Indonesia, og nå støtter Troens Bevis 46 nasjonale misjonærer i landet.

”Vi ved vårt misjonsarbeid, og på vegne av alle pastorene i avsides liggende områder over hele Indonesia, sender vi dere våre dypeste kondolanser.
Vi vet at han fullførte sitt løp med glans og at han nå er med Vår Herre.

Aril har etterlatt seg en sti som vi må følge for å oppfylle Guds kall over hans liv og tjeneste. Vi støtter Rune Edvardsen fullt og tjenesten som vil forstette med hans liv og tjeneste. Vi er virkelig glad i dere,

Fra Indonesia, Billy og Hilda”

Dette er kun et utdrag av mange kondolanser som er kommet inn til Troens Bevis og Rune Edvardsen. Du kan lese mer om Aril Edvardsens liv og begravelse i Troens Bevis for oktober, 2008. For å motta ett gratis abonnement på bladet, klikk her.

I boken ”Fra Sarons Dal til Jordens Ender” kan du også lese om Aril Edvardsens fantastiske liv og kampanjer. Kjøp boken her.Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter