– Tusener kom til tro i Nizamabad og Bhimavaram

Pastor Deevon Kumar fra Manna Ministries er leder for de lokale arrangørene av musikkfestivalene. Her er hans rapport fra årets satsing.

Kampanjen i Nizamabad
Det var første gang i Nizamabads historie at en hadde et så stort arrangement som den internasjonale musikk festivalen.. Folk var veldig begeistret for arrangementet, og over 40.000 mennesker kom på  festivalen som varte i tre dager.

Vel vitende om at Nizambad er et sted hvor en del terrororganisasjoner har sin base, talte Rune om terrorisme og om hvordan Gud kan forandre mennesker som før var terrorister. Denne meldingen ble godt mottatt av både myndigheter og mengden av mennesker som kom til tro på Jesus den siste kvelden.

Starter tolv nye kirker
Rune Edvardsen og hans band spilte vakker gospelmusikk. Antallet som tok i mot  evangeliet og gav sine liv til Jesus var om lag 5000. Disse menneskene hadde kommet frem ved frelsesinnbydelsen i løpet av den tre dager lange musikk festivalen, og 3880 mennesker registrerte sine navn for oppfølging. Gud har nå hjulpet oss å starte tolv nye kirker i Nizamabad-distriktet. Rune Edvardsen og pastor Kai Johansen underviste pastorene som var på seminaret om kirkevekst. Her deltok både pastorer for eksisterende kirker, og pastorer som nå starter opp de nye kirkene etter festivalen.

Regjeringsmedlem til stede
Folket i Nizambad vil aldri glemme en så stor begivenhet. Mange ikke-kristne tjenestemenn fra forskjellige departementer i regjeringen som politidepartementet, kommunale departementer, energidepartementer, samt at lærere, advokater og andre politikere fikk høre forkynnelsen om Jesus for første gang i sitt liv. Disse menneskene hadde aldri vært på noen kristne møter. Mr. Madhu Yaski, som er medlem av Parlamentet i India, uttrykte sin takknemlighet til Rune Edvardsen for å ha organisert en slik fantastisk begivenhet. Også mange andre politikere og tidligere ministere ble vitne til at mange syke ble helbredet.

Kampanjen i Bhimavaram
Det ble endel forstyrrelser og problemer i forkant av kampanjen i Bhimavaram. Flere grupperinger forsøkte å stoppe denne festivalen. Men ved Guds nåde ble det mulig å arrangere en tre dagers internasjonal musikk festival i perioden fra 6, 7 og 8 av mars 2009. Dette var en banebrytende hendelse for dette området. Selv om det var den årlig eksamenstiden på våre skoler, var det stor respons fra unge, lokale kirkemedlemmer. Selv om det skulle ha vært faste bønnekvelder i kirkene, endret pastorene det slik at folk kunne delta på musikk festivalen i stedet.

Over 40 000 mennesker kom og 6500 mennesker tok imot Jesus Kristus som sin personlige Frelser og fylte ut frelseskort som de mottok under festivalene. Rune Edvardsens frelsebudskap var så gripende og utfordrende, og mange mennesker fra ulike bakgrunner fikk høre evangeliet om Jesus Kristus for første gang i sitt liv. Folk ble også helbredet fra både ryggsmerter og lammelser.

200 ungdommer i koret
Vi hadde oppfordret lokale menigheter til å være en del av det store koret. Resultatet var at over 200 unge hadde øvd i to måneder og de sang sammen for å herliggjøre Gud i denne festivalen. Det gjorde et stort inntrykk på folket å se denne enhet blant de lokale menigheter. Mange unge deltok med stor hengivenhet og glede gjennom musikk. I dag bruker alle de lokale kirkene disse lovsangene fra musikkfestivalene i sine menigheter. Det var også mange folk fra statlige og politiske departementer til stede under festivalen. På grunn av denne festivalen er det nå også startet opp tolv nye kirker i og rundt byen Bhimavaram. De utfylte vitnesbyrd kortene ble gitt til den lokalen menighet for videre oppfølging.

750 ungdommer på seminar
Vi arrangerte også pastorseminar, men denne gangen holdt vi også et en-dags seminar for pastorer og ungdom i Bhimavaram. Mer enn 750 ungdommer deltok på seminaret, og det selv om den årlige store eksamen var på samme tid. Priset være Herren.  Rune Edvardsen og pastor Kai Johansen talte et utfordrende budskap til ungdommene og pastorene. Pastor Kai underviste om hvordan en kan oppnå kirkevekst. Mange ble fylt med Den Hellige Ånd, mens alle hadde fått trosstyrkende undervisning.

All Ære til hans navn!

Les alt om årets Indiakampanjer i aprilnummeret av Troens Bevis! 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter