Over en million Jesustroende i Algerie

Det er nå over en million Jesustroende i Algerie. Dette kom frem på en konferanse i Istanbul i forrige uke om kristne i Nord-Afrika.

– Det ble også sagt fra talestolen at veldig mange er kommet til tro gjennom Miracle Channel, forteller Merzek som leder det arabiske oppfølgingsarbeidet til Troens Bevis.

På konferansen i Istanbul deltok over 90 personer som jobber med oppfølgingsarbeidet av nye Jesustroende i Nord-Afrika. Syv av deltagerne på konferansen jobber på bakken med å følge opp seere som har sett på Troens Bevis sin satellittkanal, Miracle Channel.

– En av pastorene på konferansen sa at over halvparten av menigheten hans bestod av folk som var kommet til tro gjennom Miracle Channel. Det var veldig oppmuntrende. Vi hørte det samme fra flere, at mange av dem som kommer til tro får sitt første møte med evangeliet gjennom Troens Bevis sin arabiske satelittkanal, forteller Merzek.

Det ble fortalt at det nå er over en million kristne i Algerie. Offisielt er dette tallet mye lavere. Av landets 34 millioner innbyggere regnes 99 prosent som muslimer og 1 prosent er fordelt på kristne og jøder. Det er vanskelig å drive med forkynnelse i Algerie. Det er derfor ikke overraskende at de fleste først hører om evangeliet over satellitt-TV eller via Internett.

– Vi fikk høre at det er spesielt mange i Kabyl-området nord i landet som tar imot Kristus, sier Merzek.

– I dette området er det nå 70 nye undergrunnsmenigheter. Og en av menighetene har en forsamling på over 2000. Utfordringen nå fremover blir å skaffe dem bibler og et trygt oppfølgingsnettverk, sier han. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter