Vekkelsesvinden blåser over arabiske land

Aril Edvardsens ”hjertebarn” de siste 11 årene, Miracle-kanalen, er blitt et redskap som når millioner av mennesker hver eneste dag. Her deler lederen for kanalen, Barty Shokralla, sine planer for Tv-kanalen i 2009.

 

Av Bente Rognmo Thakre

– Vi fortsetter med den samme visjonen som Aril Edvardsen fikk av Gud da han begynte det verdensvide Tv-arbeidet som nå er blitt enn 24 timers satellittkanal. Aril hadde helt klare tanker for hvordan han ville formidle evangeliet, og vi fortsetter arbeidet i samme ånd, forteller Barty Shokralla.

Ifølge responsen for 2008 er det ikke tvil om at Miracle-kanalen fanger oppmerksomheten og engasjerer seerne.  Responsen har økt kraftig de to siste årene og 2008 ble ett nytt rekord år. Innen utgangen av desember hadde nærmere 95,000 seere kontaktet kanalen. Det er ca. 37 000 flere seere enn i hele 2007.

Nytt i 2009
– Noe av det som er veldig spennende i 2009 er at vi for første gang kommer til å sende direkte fra forskjellige arabiske land, og fra studio i Sarons Dal. Gjennom det nye avspillingssystemet som vi har hatt en innsamling for nå i høst kan vi for første gang gå direkte på luften, noe vi ikke hadde mulighet til før. Dette gjør at vi kan snakke med seere, og seere kan ringe inn og snakke med oss mens vi er på lufta. Undersøkelser
andre kanaler har gjort viser at folk liker å høre seg selv, og jeg tror vi kan få inn interessante spørsmål og kommentarer som de andre seerne også vil ha glede av, forteller Barty.

Han forklarer at i tillegg vil det nye avspillingssystemet, som i disse dager testes ut i Sarons Dal, spare inn ca. 40 000 kroner hver måned i satellittutgifter. Disse pengene vil bli brukt til videre utvikling av produksjonen og programmer.

Kreative programmer
– Det arbeides også hele tiden med nye programideer som klarer å formidle forskjellige sider av evangeliet. I et nytt konsept som skal lages i 2009 får en kristen person og en muslimsk Mullah anledning til å utale seg om forskjellige tema. De får også anledning til å stille et spørsmål til motparten.

– Dette er ikke for å skape konfrontasjoner, men for å bygge broer, forklarer Barty. Han føler seg helt trygg på dette konseptet og sier at når en først bygger en felles grunn er det mye enklere å presentere evangeliet.

– I mange tilfeller så ønsker jo muslimer det samme som kristne, slik som å verne om ekteskapet, oppdra barna på en god måte og trygghet for familien. Dersom vi får en kjent Mullah fra en stor moske i Kairo til å utale seg om ekteskapet, føler mange muslimer at det gir dem tillatelse til også å høre på det vi sier. Dette skaper forståelse for hverandres synspunkt. Det er akkurat samme metoder Aril Edvardsen brukte i mange år, både på sine kampanjer og i tv-program han laget. Han bygget broer av vennskap, fant en felles plattform og presenterte evangeliet til frelse. Vi får stadig brev fra muslimer som takker oss for at vi omtaler dem med respekt og at vi kan være venner. Mange av disse går så videre med veldig direkte spørsmål om bibelen og Jesus. Det skaper en nysgjerrighet og åpen dør som harde konfrontasjoner og kritikk aldri vil gjøre.

En fjerde mediamisjonær
For å bli ennå mer effektiv vil Barty gjerne skaffe underhold til en fjerde mediamisjonær. Nå har kanalen tre mediamisjonærer som får fast støtte av partnere. Disse tre gjør et stort arbeid for tv-kanalen. To av dem er profesjonelle produsenter i Kairo, og en oppsøker seere i restriktive land som vil ha personlig kontakt.

– Det er egentlig helt utrolig at vi er ca. seks personer i Sarons Dal som holder en 24 timers kanal i gang. Men med hjelp av disse mediamisjonærene får vi god støtte til å lage nye program, i tillegg til at en av dem har ”bakkekontakt” med seerne. Det jeg gjerne vil ha nå er en redigeringstekniker som kan sitte i Kairo og avløse oss med noe av arbeidspresset i Sarons Dal. I tillegg kan denne personen også hjelpe med å redigere program som blir laget i Kairo for oss. Å ha slike mediamisjonærer som får fast underhold fra støttepartnere er en fantastisk hjelp for kanalen, forklarer Barty.

– Så nå håper jeg at vi om kort tid klarer å motivere nye partnere til å gå inn med støtte for en fjerde mediamisjonær.

Et praktisk evangelium
Barty tror at mye av responsen som kanalen får skyldes at folk ser at evangeliet ikke bare handler om de store spørsmålene, som himmel og helvete, men først og fremst om Jesus som kom som ett menneske, identifiserte seg med mennesker og derfor forstår bedre enn noen annen hvordan det er å være ett menneske.

– Jeg mener, Gud kunne jo sendt en engel i stedet for Jesus, men han gjorde ikke det. Det var Jesus som gikk og trådde på den samme bakken og spiste den samme maten og møtte de samme menneskene som dem rundt ham. Jeg tror det noe av det vi klarer å formidle gjennom programmene våre, at Jesus går iblant oss, han er tilstede og vil hjelpe oss. At det som er viktig for oss også er viktig for han, enten det er ekteskapet, barn, jobb, relasjoner eller fysiske behov.

Som eksempel nevner Barty et av de nye programmene som gikk på kanalen i fjor. Dette programmet har fått spesielt stor respons i aldersgruppen 19 til 32 år. Programmet tar for seg folk som har hatt en drøm og fått realisert den, enten det er en jobb, det å gifte seg, spille inn en Cd eller andre ønsker.

– En spesielt fin historie i programmet var om ei dame fra Egypt. Hun ble enke da hun hadde en 7 år gammel datter, og i tillegg var hun gravid. Hun var veldig fattig, hadde ikke penger, ikke jobb og familien kunne ikke hjelpe henne. Hun begynte å grunne på hva hun kunne gjøre, og i dag er hun en meget suksessfull foretningskvinne i Egypt. Hun er kristen og viser til hvordan Jesus var der og hjalp henne gjennom en situasjon som egentlig var helt umulig. Og det er det vi vil si til folk, om de gir livet sitt til Jesus vil han hjelpe dem og velsigne dem, forklarer Barty.

Den største utfordringen
– Den største utfordringen er ikke å få evangeliet ut til araberne, eller å få mennesker til å ta imot Jesus. For de som søker og hører evangeliet er det ikke tvil om hva de fleste vil ha. Der føler vi Gud har gitt oss redskapene og har lagt alt til rette for oss. Utfordringen er å få faste partnere som vil støtte oss økonomisk. Jeg treffer stadig mennesker som sier etter å ha hørt hva som skjer gjennom denne tjenesten at ”dette visste jeg ikke” og ”jeg kan nesten ikke tro at det er sant”.  Det vi virkelig trenger er økonomisk støtte og at partnere forteller andre om kanalen. Engasjer menigheten din, bibelgruppen din, venner og bekjente, sier Shokralla. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter