De nasjonales pionerånd bryter nytt land i Mosambik

I vanskelig terreng nord i Mosambik går ni nasjonale evangelister fra hus til hus og landsby til landsby. På møysommelig vis bryter de nytt land og planter nye menigheter.

 Mosambik har 62 stammer og folkegrupper fordelt på 22 millioner innbyggere. Syv av dem blir regnet som helt unådde av evangeliet, men de fleste av de andre stammene har veldig liten andel evangeliske kristne.
Makhuva stammen på 3.3 millioner har for eksempel kun 0.15 prosent Jesus troende, og Lomwe stammen på 2 millioner har kun 1.58 prosent kristne. Lengst nord i landet, der Troens Bevis misjonærene virker, er det flest muslimer som bor.

Bryter nytt land
De ni vitnene virker i et område der det er svært vanskelig å ta seg frem, og der de geografiske utfordringene gjør det umulig å holde store kampanjer. Det er her de nasjonales pionerånd bryter nytt land og planter nye menigheter.
Evangelistene starter gjerne en menighet med en håndfull mennesker som er blitt Jesus troende i en landsby, og når den har fått sin egen pastor og menigheten har slått rot, reiser evangelistene videre og planter en ny menighet.

Vinner en for en
I løpet av de siste tre månedene i 2008 er nye kommet til tro og flere er blitt døpt. Ved å gå fra hus til hus har 25 mennesker tatt imot Jesus og 34 har latt seg døpe.

– Jeg opplevde at fem personer tok imot Jesus. Det er nå 60 troende i menigheten som jeg har plantet, og dette takker jeg Gud for. Det er også tre som er blitt helbredet, sier Alberutu John Saidi.
Umeme Massono er også en av de ni evangelistene. Han er gift og har ti barn.

– I 1997 opplevde jeg noe som forandret hele mitt liv. Jeg fikk en relasjon med verdens frelser, Jesus Kristus.
I 2000 opplevde han ett personlig kall.
-Ved siden av å holde møter besøker jeg hjemmene. På den måten møter jeg folket, forteller dem om Jesus Kristus og invitere dem til møter. I det ene området jeg besøker, Sia Show, er de aller fleste innbyggerne muslimer, forteller han.

Tolv menigheter på åtte år
I 1994 sendte Aril Edvardsen og Egon Falk fra New Life Outreach den første nasjonale misjonæren til Mosambik etter en predikantkonferanse i Mtwara i Tanzania. Jonal Sumary sa ja til å reise tilbake til sitt eget land og gå inn i nord Mosambik for å plante nye menigheter. Sammen med Solomon Ngimba, som var elev ved bibelskolen i Sarons Dal i 1979, plantet de tolv menigheter i Mosambik. I 2002 ble Elias Ahungo fra Mosambik samarbeidspartneren til Jonal. Elias var selv blitt frelst i 1973 ved at en evangelist banket å døren der han bodde. Sammen har de håndplukket teamet med de 9 som nå virker på fulltid i Mosambik.

– Jeg kom til Mosambik i 1995 etter at Aril Edvardsen ba for meg på predikantseminaret i Mtwara i 1994, og nå arbeider vi sammen med dere her! Støtten som dere sender har jeg så mye godt å si om. Det er et mirakel for oss å ha dere som støttepartnere, sier Jonal Sumary.

Ønsker du å være med å støtte arbeidet til Troens Bevis sine 800 nasjonale misjonærer fordelt på 43 land, kan du klikke her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter