Kvinesdals ordfører Visjonen lever videre i Rune

Den populære ordføreren er full av takknemlighet for virksomheten i Sarons Dal. Ikke minst på grunn av Aril og Rune Edvardsens romslighet og medmenneskelighet.

Av Sten Sørensen

Odd Omland har vært politisk aktiv siden 1980. De siste seks årene har han vært ordfører i den vakre kommunen Kvinesdal. Kommunen som liker å omtale seg selv som vakker, vennlig og vågal.

Nå ved stortingsvalget var han 2. representant for Arbeiderpartiet for Vest-Agder. Han manglet noen stemmer på å bli valgt inn. Det er nok mange i Kvinsdal glad for, for man ønsket ikke å miste ham som ordfører.

Avkristne landet
– Det tyngste i valgkampen var da enkelte kristne beskyldte mitt parti for å avkristne landet. Slike beskyldninger er sårende og usanne. Kjerneverdier for Arbeiderpartiet er solidaritet og nestekjærlighet, og den kristne kulturarven og fordelingstanken står sterkt i partiet. Jeg tror Arbeiderpartiet er det partiet som har desidert flest kristne velgere, og det har jo sin klare grunn, understreker Odd Omland.

Nå er valgkampen for lengst over. Odd Omland fortsetter som ordfører i en kommune han er svært glad i:
– Selv om det også finnes mennesker i Kvinesdal som sliter, er vi en raus og god kommune. Det er godt å bo i kommunen både for de aller yngste og for de som er gamle. Kommunens gode økonomi – og de folkevalgtes prioritereringer, skal ha æren for dette, sier en takknemlig ordfører.

Selv legger han stor vekt på ombudrollen som ordfører. Det innebærer at han blant annet er klageinstans for misfornøyde borgere og har derfor en åpen dør inn til sitt kontor. Alle skal være velkommen til å stikke innom. Mange benytter seg også av dette.

På verdenskartet

Hvilken betydning har det hatt for kommunen at Troens Bevis ble grunnlagt for over 40 år siden?
– Det har hatt stor betydning. Sarons Dal har jo satt Kvinesdal på kartet både nasjonalt og internasjonalt. Aril satte den lille bygda vår på verdenskartet på en positiv måte. Han var en fantastisk markedsfører og ambassadør. Ennå minnes nok mange når vi måtte forklare at Sarons Dal ligger i Kvinesdal, og ikke omvendt. Dessuten har Troens Bevis vært en god arbeidsplass for kommunens innbyggere. At Aril var med å bygget opp menigheten: ”Kirken i Dalen” har også hatt stor betydning. Jeg nøler ikke med å si at Aril var en av de største innbyggerne Kvinesdal har hatt, svarer ordfører Omland.

Også i dag er det et godt samarbeid mellom kommunen og Troens Bevis. Omland sier at det er jevnlige samtaler mellom han og Rune Edvardsen. Kommunen har de siste årene bidratt med støtte til Dina-senteret og Fredssenteret som Rune har bygget opp. Det samarbeides innenfor enkeltsaker. At kommunen leier Sarons Dal-hallen vinterhalvåret slik at de unge kan drive idrett, ser ordføreren på som svært positivt. I det siste er en mindre hall i Sarons Dal leid til skaiting, det setter også ordføreren pris på.

Det er over ett år siden Aril døde. Savner du ham?
– Ja, det gjør jeg! Flere ganger i året kom han inn på kontoret mitt. Det gjorde alltid godt å snakke med Aril. Hans visdom og erfaring satte jeg pris på. Jeg savner mennesket Aril Edvardsen. Noe bedre menneske tror jeg ikke kunne finnes.

– Men det Rune har fått til har imponert meg. Om han skal få en karakter etter sitt første år som leder, må det bli: ”Særs godt”! Jeg syns jeg kan se at Arils visjon lever videre i Rune. Han fortsetter der Aril sluttet. Særlig Runes fredsbudskap og hans arbeid gjennom Dina-senteret er fabelaktig. Dette ser alle i Kvinesdal virkelig opp til. Rune har samme romslighet og medmenneskelighet som Aril hadde. Jeg tror Troens Bevis vil fortsette å utvikle seg.

Viktige samtaler

Har du personlig hatt positive opplevelser med Troens Bevis?

– Ja, det har jeg hatt. Det som gjøres gjennom virksomheten i Sarons Dal gjør inntrykk. Mine samtaler med Aril Edvardsen har også vært viktige. Jeg har min barnetro, og solidaritetstanken som er tuftet på de kristne verdiene betyr mye for meg, sier han og fortsetter:
– Den kristne kulturarven er viktig. Fredsarbeid og nestekjærlighet er viktige begreper både i min tro og i min hverdag. I Rune Edvardsens tale under sommerstevnet sa han at de kristne må forene seg. Det var den røde tråden i hans budskap. Det budskapet kan jeg stille meg bak, sier ordføreren. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter