Oppdaget senter for tro i hjernen

Forskere har oppdaget at det er en egen del av hjernen som er knyttet opp mot tro og åndelig aktivitet. Når denne blir brukt gir det helsemessig uttelling.

Ifølge det engelske bladet Time, har forskere nå bekreftet at det finnes en egen del av hjernen som blir aktivisert under åndelig aktivitet, spesielt bønn og meditasjon.
Ber og mediterer en lenge nok, viser hjernen permanente forandringer.
De som hadde bedt regelmessig i 15 år eller mer så ut til ha tykkere pannelapper enn de som ikke praktiserte forbønn og meditasjon. Det gir utelling på mer enn en måte, blant annet er det bevist at hukommelsen blir bedre.

Møtegjengere lever lengre

Men artikkelen linker også fysisk helse til tro. Mennesker som går regelmessig i kirken eller på møter hadde mindre sjanse for å dø i løpet av et år enn de som ikke gikk. De som aldri gikk på møter hadde dobbel så stor sjanse for å dø de neste åtte årene i forhold til dem som gikk på møte en gang i uka. De som befant seg midt i mellom å ikke gå på møter og å gå en gang i blant, falt også midt i mellom på dødelighetsskalaen.

Gjør kroppen sterkere mot sykdom

Folk som tror på en kjærlig Gud hadde større sjanse for å komme seg etter en sykdom enn folk som tror på en Gud som straffer. Selv HIV/Aids ville trekke seg tilbake, i hvert fall noe, om den ble møtt med ekstra sterk tro.
”Selv med medisiner,” sier Dr. Gail Ironson, professor og psykolog ved universitet i Miami som forsker på HIV og religiøs tro, forutsier åndelighet bedre sykdomskontroll.”

Bedre å gi enn å få

En annen undersøkelse fulgte 1500 mennesker siden 1997 for å dokumentere hvordan faste kirkegjengere taklet økonomisk nedgang og stress. Ikke overraskende ble det oppdaget at de som fikk hjelp fra menigheten hadde helsemessige fordeler.
Men den største oppdagelsen var at de som gav hjelp hadde mye større utbytte av det enn de som mottok hjelp – en stor bekreftelse på ordet ”det er bedre å gi enn å få.”

Takknemlighet svarer seg

Samme undersøkelse fant også ut at de som ivaretar en holdning av takknemlighet for det som er bra i livet, om andre ting går galt, hadde mindre forekomst av depresjoner.
Forskeren oppdaget også at folk som tror at det er en mening med livet deres, lever lengre enn de som ikke tror det.

Kilde: http://www.time.com 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter