Tre nye partnermenigheter

Karismakirken, Sola Kristne Fellesskap og Flekkefjord Pinsemenighet har alle meldt seg inn som støttepartnere i misjonsarbeidet.

 

– Vi er en liten menighet og vi gleder oss over å få være en del av et så stort arbeid, sier pastor Kjell Stadheim i Sola Kristne Felleskap.

– Vi gjør den delen som vi er gode til i menigheten, også overlater vi oppgaven om verdensevangelisering til andre som er bedre på det enn oss, sier Stadheim.

Han forklarer at de har i lang tid støttet ett misjonsarbeid i Nepal som er knyttet til folk i menigheten, men at han føler at det er tid til å tenke enda mere utadrettet.

– Og når vi har sett på hvordan Sarons Dal driver misjon så føler vi at dere er de beste til å forvalte de midlene vi gir dere, legger han til. – Også er vi jo blitt lovet tilbakemeldinger på arbeidet vi støtter, det betyr mye for oss!

Stor sans for innfødte evangelister
Harald Vindenes som er misjonsansvarlig i Menigheten Karisma Senter er også veldig positiv til det nye samarbeidet med Troens Bevis.

– Vi har jo godt kjenneskap til Sarons Dal og vi har fulgt arbeidet i mange år. Vi har stor sans for hvordan Sarons Dal tenker misjon, ikke minst med innfødte evangelister.

Nå ønsker vi ikke minst å få stå sammen med andre menigheter i et større arbeid gjennom Sarons Dal.

Vindenes legger til at han syntes arbeidet i Sarons Dal er en fantastisk bred plattform å bruke mot menighetens misjons engasjement.

– Vi synes at hele konseptet til Sarons Dal virker veldig effektivt og er god investering for oss. Vi vil også oppmuntre menighetens medlemmer til å engasjere seg på det personlige plan, kanskje de vil ta på seg ansvaret for en nasjonal evangelist eller andre ting de måtte ha hjerte for.

Han forteller at de kommer også til å legge anbefalinger for Sarons Dal ut på nettsiden sin.

– Kanskje det er en ide for andre menigheter også? spør han.

Bringer medhjelpere til stevnet
Flekkefjord Pinsemenighet har på sin side vært en nær og kjær venn av Sarons Dal i flere år. De har engasjert seg sterkt under stevnene med medhjelpere på mange forskjellige områder. Glenn Tønnessen, som leder ungdomsarbeidet i menigheten, er en fabelaktig leder under barneplanetene til sommerstevnet. Det er derfor en stor glede at de nå offisielt er en partnermenighet, selv om de nok i praksis har fungert som det i lengre tid.

Administrativ leder i Troens Bevis, Jon Løvland, forklarer at hver enkelt menighet bestemmer selv hvor mye de ønsker å støtte og hva de ønsker støtten skal gå til.

– Det har aldri vært de store, fantastiske gavene som har vært grunnpilaren i misjonsarbeidet vårt, selv om det naturligvis er flott, men derimot dem som gir regelmessig, og som vi kan regne med, måned etter måned. Men nesten vel så viktig som gaver er et personlig engasjement og bønn for arbeidet. Det er ikke penger alene som driver misjonsarbeidet, poengterer Løvland.

Partnermenighetene får også anledning til å involvere seg direkte i kampanjer og arbeidet ute på misjonsmarken gjennom Troens Bevis sitt arbeide.

For mer informasjon om partnermenigheter, kontakt Jon på [email protected] 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter