Vil øke interessen for Bibelen i Europa

I Tyskland og England kjøres det nå store kampanjer for å få folk til å lese Bibelen.

I Witten, som er hjembyen til den første trykte Gutenberg Bibelen fra 1454, har et kristent forlag trykt opp et gratis blad som skal oppmuntre til bibellesning. Mer enn 230 000 kopier er delt ut til menigheter og kristne organisasjoner i Tyskland og Sveits. Bladet har artikler om arkeologi, kirkehistorie, personlig bibellesnings opphevelser og studie veiledning. Forlaget som trykket bladet fant ut at mange verdsatte Bibelen, men få var glad i å lese den eller å leve etter ordet.

– Vi fant en økende mangel på bibelkunnskap blant menighetene. Noen måtte gjøre noe, så vi ville prøve å gjøre bibelen interessant og relevant gjennom utgivelsen av dette bladet, sier Ulrich Eggers som er leder for Bundes-Verlag forlaget.

Og i England støtter mer enn 12 forlag sammen med 100 kristne organisasjoner aksjonen “Biblefresh”. Denne aksjonen markerer 400 års jubileet for utgivelsen av den kjente engelske bibeloversettelsen King James bibelen. Undersøkelser tatt at den Evangeliske Alliansen i Stor Britannia fant bekymringsverdig lav bibelkunnskap og forståelse blant kirkegjengere. Menigheter som har meldt seg på dette initiativet blir bedt om å motivere til økt bibel engasjement gjennom lesing og undervisning, som igjen som skal motivere til å sette Jesu ord ut i handling.

Som del av kampanjen publiseres bok-bladet ”Biblefresh” med undertittelen: ”Den kan forandre din verden.”

Her kan du lese om norske David og Anny Wintersborg som var med å oversette den første Bibelen til maltesisk: “Plantet Maltas første pinsekarismatiske foramling”

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter