Direktesendinger fra Midtøsten med muslimer og kristne

I respons til det som nå skjer i nyhetsbilde over hele Nord-Afrika og Midtøsten, lanserer Miracle Channel på torsdag et helt nytt programskonsept. Programmet sendes direkte fra  Midtøsten hver uke fremover med både muslimske og kristne deltagere.

Hensikten med det nye programmet som heter ”Forandringen” (The Change) er å se nærmere på faktorer i samfunnet som frykt, urettferdig fordeling av goder og korrupsjon, emner som allerede har satt mange sinn i kok over hele Midtøsten. Programmet vil se på nyheter fra hele verden i uken som er gått og hva som skal til for å skape forandring, bl.a. gjennom respekt for andre menneskers behov.

-Målet vårt er at folk skal gå inn i seg selv og finne frem til hva de egentlig mener om forskjellige saker, og hvorfor de gjør det. Frykt er for eksempel en veldig fremtredende faktor. Så skal vi snakke om hvordan vi kan forandre frykt og negative holdinger til positive krefter som kan bidra til fred og rettferdighet for alle, forklarer Barty Shokralla, lederen for Miracle Channel.

Et tema Barty nevner kan være hva muslimer og kristne egentlig tenker om hverandre.

-En kristen kan kanskje si at jeg føler meg redd og at mine behov ikke blir respektert, mens en muslim vil kanskje si at han eller hun ser på kristne rundt dem som svake og utydelige, uten sterke meninger. Vi er fullt forberedt på at det vil bli et følelsesladet program, spesielt siden vi åpner for både innringere og live kommentarer på Facebook og de sosiale nettstedene under sendingene. Men vi tror at et program som dette vil virke samlende og er svært viktig med hensyn til forandringene som nå er på vei i mange arabiske land, forklarer Shokralla.

Programmet vil gå direkte på Miracle Channel hver torsdag kveld og kan sees av over 300 millioner arabisk talende seere i Nord Afrika, Midtøsten, Gulflandene og i Europa. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter