Misjon blant Spanias immigranter

En av Troens Bevis sine nasjonale misjonærer jobber blant innvandrere i Spania. De har også jevnlig forbindelse med flere Nordafrikanere i Spania som har tatt kontakt etter å ha sett på Miracle Channels sendinger.

 

-Fjoråret var et vanskelig år for mange innvandrere i Spania. Mange har blitt fattigere, noen har mistet jobbene sine og opplevd andre tøffe forhold. Vi har lyttet til så mange triste historier, og noen ganger har det også vært vanskelig å gi god nok trøst. Gjennom sorgene ser vi likevel at mange søker Gud med sine problemer, skriver Jorge*, som er Troens Bevis sin nasjonale misjonær blant innvandrere i Spania.  

Han forteller at et av høydepunktene i året som gikk var at de fikk nye lokaler til tjenesten sin. Der holder de faste søndagsmøter der de besøkende også får tilbud om ett måltid mat.

-Dette tilbudet takker ofte de eldre ja til, og vi kjenner at vi er en stor familie som trenger hverandre. Det er ennå ting som må gjøres i bygget, men vi har allerede stor glede og nytte av de nye lokalene, forteller Jorge.

Han forteller videre at senteret som de har for immigranter er svært populært og tilbyr mange aktiviteter. De har klasser med undervisning for de som vil starte sin egen lille business, grupper for menn, kvinnesamlinger og aktiviteter for barn og unge.

-Alle gruppene våre har også til hensikt å formidle evangeliet. Vi gir rådgivning, for tiden økonomisk rådgivning, og bruker Bibelens løsninger for dette. Mange unge vet ikke hva de skal gjøre med livet sitt og trenger veiledning for dette. Gjennom alle spørsmål oppmuntrer vi også folk til å sette sin lit til Gud og å være ved godt mot, sier Jorge.

Også søndagsskole programmet for barna på senteret er populært. Mange av barna kommer fra muslimske hjem, men de får allikevel lov til å delta, og de er ivrige etter å lære et nytt bibelvers som de får i lekse hver uke.

-På denne måten lærer de om evangeliet og får trygghet i Gud, forklarer Jorge.  

Han og medhjelperne er også med på å følge opp seere i Spania som kontakter Troens Bevis sitt oppfølgingskontor etter å ha sett på Troens Bevis sin arabiske satellittkanal, Miracle Channel. De fleste av disse seerne har Nordafrikansk bakgrunn, og det er startet flere felleskap med nye Jesus troende, blant annet i Barcelona, som følge av Troens Bevis sine satellitt sendinger. I 2009 fikk Troens Bevis i alt 2089 henvendelser fra seere i Spania.

*misjonærens virkelige navn kan ikke oppgis av sikkerhetsmessige grunner.

Ønsker du å støtte Troens Bevis sitt misjonsarbeid med en gave, kan du klikke her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter