TB Ung Forkynner

Denne våren har vi 13 unge forkynnere på veien!

Vi har lenge hatt en brann og ønske om å fostre flere unge forkynnere i landet vårt. Nå har vi 13 unge mennesker i alderen 17 til 24 år som ønsker å utvikle sitt forkynnerkall og få erfaring. “Vi kaller konseptet TB Ung Forkynner som handler om å hjelpe unge forkynnere ut i tjeneste og på veien for å inspirere til misjon”, sier daglig leder Hans Martin Skagestad.

Vi ønsker å lage en arena og plattform der unge mennesker som bærer på et forkynnerkall kan få mulighet til å besøke ulike menigheter, ungdomsarbeid og unge voksne arbeid i Norge. Her vil de forkynne Guds Ord og inspirere den unge generasjonen for misjon. Vi tror at ungdom som brenner for misjon i stor grad vil kunne “smitte” misjonsbrann og glød videre til jevnaldrende. I tillegg vil de fortelle om arbeidet til Troens Bevis og ta opp en misjonskollekt.

De unge forkynnerne er en del av et team og får oppfølging av folk i staben i Troens Bevis. Mange av våre unge forkynnere er nå i ferd med å ta kontakt med menigheter i Troens Bevis nettverket, og vil forhåpentligvis komme et sted i nærheten av deg. Har ungdomsarbeidet eller unge voksne arbeidet i menigheten din lyst til å få besøk av en av våre unge forkynnere? Ta kontakt på [email protected].

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter