Slik jeg ser det: Tidenes valgprogram

av Frank Benjamin Erlandsen

I skrivende stund er det valgtider i Norge. Bystyrer og kommunestyrer skal besettes med
tillitsvalgte. Programmer for forskjellige partier deles ut, forklares og debatteres. Noen
ganger snakker vi om valgflesk. Det er løfter som skal lokke velgere til respektive partier.
Ofte loves det mer enn det som er mulig å gjennomføre, og i de senere år har flere
politikere dessverre ved ukloke handlinger bidradd til svekket tillit. Denne må bygges opp
igjen.

Jeg er meget glad og takknemlig for Jesus og hans program. «Herrens Ånd er over meg,
for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å
rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut
et nådens år fra Herren.» Denne programerklæringen er holistisk, som betyr at hele
mennesket er inkludert i pakka, og det er tidenes valgprogram.

Da Mesteren har et gledesbudskap for fattige, er dette også kirkens aktivitet. Fattigdom
avhjelpes der kirken i samsvar med «partilederens program» gjør diakonal innsats. Dette
dekker den sosiale siden ved å være menneske. Frihet for fanger er godt nytt for sjelen.

Mange er fanget i psykisk fengsel, og Jesus kom for å gi fred og trygghet, framtid og håp til
urolige hjerter. Den Sønnen får frigjort, blir virkelig fri. Det ligger i kirkens mandat å hjelpe
mennesker som lider psykisk.

Fysisk helbredelse, helse og sunnhet var og er en viktig del av Jesu tjeneste. «Blinde få
synet igjen». Kirken var tidlig ute med å tilby helsetjenester, og i misjonen rundt i verden
gjøres dette fortsatt. Sykehus bygges og avhjelper nød.

I vår moderne tid regner FN med at det finnes rundt 50 millioner undertrykte slaver, som er offer for trafficking, sosial
dumping, pornografi og prostitusjon. Jesus roper ut at undertrykte skal settes fri. Kirken er
på flere arenaer aktiv mot det forkastelige slaveriet. «A21» og «Hope for Justice» er gode
samarbeidspartnere.

Mesteren sammenfatter hele sitt program med å innlede en ny era – nådens tidsalder.
Frelse helt og fullt er fullbrakt. Troens Bevis er aktiv i samsvar med programmet fra
Mesteren. Visjonen og arbeidet «Ingen Utelatt» samsvarer med Jesu hjerte for hele
mennesket.

Jesu Kristi program er troverdig, fordi han som har gitt det er til å stole på. Han holder sine
løfter og trenger ikke valgflesk. Jesus lover ikke bare solskinnsdager, men å være med oss
med sin person og sine støttende ord, kjærlighet og kraft i alle livets faser.

Som en etterfølger av Jesus Kristus er jeg glad for at dette ikke bare er en digital løsning
på sosiale plattformer som X/Twitter, Facebook eller Instagram. Nei, Mesteren har for sitt
liv og tjeneste for land og folk et program som er verdt å følge konkret og personlig.

Jeg velger Jesus! Godt valg!

 

kilde: Troens Bevis bladet for oktober 2023 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter