Ingen Utelatt

Gud har ingen uekte barn. Bare ekte! Måtte vi ta lærdom av historien, skriver Sten Sørensen i månedens leder.

I Luk 5, 27 – 32 kaller Jesus en av samfunnets mest utstøtte til å bli disippel. Tollerne ble nemlig sett på som frafalne og forrædere som gjennom pålagte avgifter plyndret vanlige folk. Det var tre grupper som ble satt i egen klasse på Jesu tid: Røvere, mordere og tollere. En toller var utestengt fra synagogen. Det sier jo litt.

Kirken må være et sted der alle forskjeller blir visket ut. Det må ikke være menneskelige posisjoner og rikdom som opptar oss når vi møtes hos vår Frelser og Herre. I Guds nærhet er alle mennesker like.

Kirken har dessverre fungert som lovens mørke og kalde vokter og favorisert de rike og vellykkede, ser vi på den med historiens øyne.

Historien er ikke bare bra her til lands. I gamle dager fikk man sitte på kirkebenker etter hvordan ens sosiale status var. De rike fikk sitte fremst. Kirken sto på de rikes side og var med å fremme forskjellene mellom fattige og rike.

Ebbe, min kone, fikk ei slektsbok i julegave som beskriver hennes fars side. Der sto det at søster til hennes farfar fikk flere barn i utenomekteskapelige forhold. Slike barn ble kalt u-ekte barn. I kirkebøkene var det egne rubrikker for å klassifisere dette. Under overskriften: «Levende fødte», sto det en rubrikk: «Ekte eller uekte fødte.» Mange kirker har fortsatt kirkebøker med denne tragiske tekst.

Tenk de ble kalt u-ekte barn. Et forferdelig uttrykk!

Vårt ettermæle og holdninger vil måles i forhold til hvordan vi omtaler og behandler våre medmennesker. I våre menigheter har det dessverre vært noen som er blitt behandlet som «spedalske». Denne del av historien vår er trist.

Gud har ingen uekte barn. Bare ekte! Måtte vi ta lærdom av historien. Gud har en enorm kjærlighet til alle mennesker – og ingen av oss har mandat til å sette oss på vår høye hest og være nedlatende mot andre.

I teksten vår kaller Jesus tolleren Matteus til å bli apostel. Det var et særdeles dristig valg. Det første Matteus gjorde var å innby Jesus til selskap. Dermed fikk Jesus møte andre tollere som var utstøtt av samfunnet. Så flott gjort av Jesus å stille i festen! Han var virkelig inkluderende og stilte opp blant «samfunnets sorte får». Ingen var utelatt!

Det var så naturlig for Matteus at hans venner også måtte få møte Jesus!
Det er faktisk en kristenplikt å dele med seg den velsignelsen vi har funnet.

De skriftlærde og fariseerne protesterte. Jesus kommer med et perfekt svar: «Det er de syke som trenger lege.» Han var ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.

Vi trenger alle kjærlighet og hjelp til å finne den rette veien. Min drøm et at våre menigheter skal være et nådens fellesskap. Et sted der vi alle kan vokse i nåde og kjennskap, og bli mer og mer lik vår Frelser!

Kilde: Troens Bevis bladet for oktober, 2023

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter