5 menigheter sammen om Pinsefest

Unikt samarbeid mellom menighetene i Kvinesdal.

-Den beste måten å bruke pinsekraften på er å hjelpe andre, sa Rune Edvardsen under pinsefeiringen i Kvinesdal kirke første Pinsedag. Det ble en fantastisk gudstjeneste der hele 5 menigheter deltok og bidro i en samlet Pinsegudstjeneste.

Det ble flott sang med Soul Children fra Bedehuset, Rune Edvardsen talte på vegne av Kirken i Dalen, medlemmer fra alle fem menighetene bidro under fellesbønn, og gudstjenesten ble avsluttet med en felles nattverd.

Soul Children fra Bedehuset var med og sang under iinsegudstjenesten.

 

Etterpå ble det tog gjennom Kvinesdal sentrum til Kvinaparken, der det ble servert gratis grillmat og kaffe. Det ble også uttrykt stor glede over det fine samarbeidet som nå skjer mellom menighetene i bygda fra øverste hold.

Fred Berg er fungerende biskop i Agder mens biskop Stein Reinertsen har studiepermisjon. Når han hører om det som skjedde i Pinsehelgen i Kvinesdal, er svaret klart.

-Jeg synes det er kjempeflott det som nå skjer i Kvinesdal. På en samling med prestelederne i Agder fikk jeg bekreftet at det som skjer i Kvinesdal er unikt.

Han forklarer at det finnes flere årlige tverrkirkelige arrangement, spesielt i pinsehelgen og under fellesmøtene øst for Kristiansand. Men i Lister regionen er det som skjedde under pinsehelgen uten sidestykke.

-Det er veldig godt trøkk i det som skjer i Kvinesdal både under Sommerstevnet og nå i Pinsehelgen. Det er en stor glede å høre om det som skjer. På bispekontorer er kristen enhet en av de tingene vi ber om hver dag, så dette er stort for oss, legger han til.

Flere barn og unge deltok på Pinsefesten i Kvinesdal.

 

Menighetene som deltok var Kvinesdal kirke, Kirken i Dalen, Bedehuset, Fjotland kirke og Feda kirke. Enhet og forsoning mellom alt Guds folk er også en del av visjonen og kallet til Troens Bevis.

Kilde: Troens Bevis bladet for juli 2023

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen.

Du kan være også være med og  støtte dette misjonsarbeidet med en gave 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter