Laos: En historie om vekkelse og forfølgelse

Vår nasjonale misjonær «Yan» så flere hundre komme til tro. Da brøt forfølgelsen ut.

Laos har to sider. Den ene siden er vekkelse og menighetsvekst. Den andre siden er det vanskeligere å snakke fritt om i Laos. Den handler om forfølgelse. På min ukelange rundreise på landsbygda får jeg en sterk nærhet til det kommunist-sosialistiske styresettet, inspirert av storebrornabo Kina, fundamentert i den buddhistiske religion.

Midt i dette landskapet finner vi 55 av våre nasjonale misjonærer som ser veldig mange mennesker komme til tro i nasjonen som ligger inneklemt mellom Vietnam, Kina, Kambodsja og Thailand.

Det å treffe den tidligere buddhisten Yan gjorde et helt spesielt inntrykk på meg.
Tilbake i 2006 var Yan rusmisbruker. Veien ut av dette begynte med at hans kristne kone «Bonj» inviterte ham med til kirken.

LAOS: Et land med vekkelse forfølgelse. i dette området møtte vi pastor Yan og de forfulgte.

 

-Jeg lukket først mitt hjerte for det som hadde med kristendom å gjøre, men litt etter litt kom jeg til en overbevisning. En uke etter jeg tok en bestemmelse om å følge Jesus var jeg rusfri. Lysten på rus forsvant, Bonj hadde blitt bønnhørt og mitt liv ble i 2006 totalt forandret, forklarer Yan begeistret.

Yan og hans familie er de eneste troende i landsbyen men tross dette planter Yan sin første kirke samme år. Han opplever at Herren er med i arbeidet og stadig flere komme til tro.

Noen år senere får Pastor Yan høre at den første person har komt til tro i nabolandsbyen. Yan måtte snakke med denne personen.
-Jeg traff vedkommende i et hus hvor i overkant av 20 personer var samlet. Det åpnet seg en mulighet for å forkynne evangeliet og alle kom til tro.

FORFULGT: Pastor Yan (t.v.) sammen med fire unge fedre som har kommet til tro.

 

Litt etter gikk Yan, etter en invitasjon fra landsbysjefen, tilbake til landsbyen for å forkynne evangeliet.
-Det hadde samlet seg mange mennesker i landsbysjefens kontorhall for å høre evangeliet. Jeg forkynte til folket som stod både innenfor og utenfor det åpne rommet bygd av bambus. 120 kom til tro på Jesus!

Yan dro tilbake til landsbyen en tredje gang. Han måtte se til de nye troende.
-Jeg fikk også denne gang en anledning til å forkynne evangeliet og denne gang kom 80 personer kom til tro. Til sammen kom 220 til tro på Jesus på kort tid!

Det brøt da ut en stor forfølgelse mot de kristne og de fleste som nylig hadde komt til tro gjennom Pastor Yan’s forkynnelse fornektet troen. Kun 7 familier stod fast.

NYE TROENDE: Pastor Yan holder massedåp.

 

-Dette skjedde like før koronaen brøt ut og snart var det kun politiet som hadde lov til å bevege seg fritt rundt og kunne angripe de nye troende. De 7 familiene som ikke fornektet troen fikk et voldsomt angrep mot seg og ble jagd ut av landsbyen etter at deres hus var blitt ødelagt av politiet og de lokale myndighetene.

Pastor Yan hadde derfor ikke lov å besøke landsbyen, men tror likevel at mange av dem som under trusler og angrep fornektet troen har opplevd noe som de ikke gir slipp på.

-Jeg møter av og til noen av dem. De gir klart uttrykk for at de egentlig ikke ønsker å leve som animister og at de har troen på Jesus gjemt i sine hjerter.

2019 var et spesielt år for Yan der han i sin tjeneste får se tilsammen 500 tidligere animister og buddhister komme til tro.

-I en annen landsby jeg forkynte evangeliet opplevde jeg også at mer enn 200 bekjente at de ville følge Jesus. Igjen utløser dette en stor forfølgelse, og det samme skjer her. De aller fleste makter ikke å stå imot og tilkjennegir overfor myndighetene at de vil forlate sin nye tro. Men bare Gud kjenner hjertene, sukker pastor Yan.

Pastor Yan.

 

Firebarnsfaren har tross sin unge alderallerede rukket å planet fem kirker som i dag har om lag 400 medlemmer. Yan opplever stadig at nye mennesker kommer til tro.

-De fleste medlemmene er under 40 år. Vi har mange unge damer med barn i våre menigheter. Mennenes hjerter er hardere og kvinner søker ofte inn til menigheter der de opplever fellesskap, trøst og oppmuntring.

Pastor Yan sier at de fleste kommer til tro ved at de oppsøker kirken ved sykdom og gjennom forbønn blir helbredet. Ofte kommer hele familier til tro på Jesus.

-De har oftest først vært hos den lokale heksedoktoren, noen også hos legen, men uten å oppleve noen forandring. De søker da kirken som en siste utvei. I løpet av det siste året har jeg sett om lag 80 nye komme til tro, noe som har tilført menighetene en jevn vekst. Forfølgelsen, som er sterk i mitt område, hindrer en eksplosiv vekst.

Laos består av 19 provinser (fylker) med til sammen 7,5 millioner innbyggere, og utviklingen som Yan har sett i sin provins er nok sammenfallende med de fleste andre provinser.

-I 2004 hadde min provins to kirker med til sammen 20 kristne. I dag har vi 27 kirker med til sammen 1200 kristne. Men som sagt, hadde ikke forfølgelsen vært så stor hadde veksten vært større, avslutter den nasjonale misjonæren Yan.

Kilde: Troens Bevis bladet for juni, 2023

Troens Bevis har misjonvirke i 21 land, inkludert flere på Åpne Dørers liste over land med mest forfølglese i verden i dag.
Du kan være med  og støtte dette misjonsarbeidet med en gave

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter