Grenseløs Utadvendt

Nytt i år under Stevnet var en samling tre ettermiddager med hovedfokus på hvordan en kan nå ut med evangeliet til den vanlige nordmann. Blant ukens gjester var bl.a Farmen pastor Thor Havik, Gina og Øystein Gjerme, Viggo Klausen, Thomas Åleskjær og Hans Martin Skagestad. Her er et utdrag fra samtalen mellom Rune Edvardsen og Sebastian Stakset:

-Både i Norge og den vestlige verden, er menighetene opptatt av hvordan nå ut til mennesker utenfor kirkens vegger. Vi er ikke i opposisjon til folk, men våre handlinger og uttrykksformer kan noen ganger tyde på det. Jesus var grenseløs. Han var full av kjærlighet og nåde. La oss lære av Ham, begynte Rune.

Sebastian fortsatte med å fortelle om sin kriminelle bakgrunn, før han møtte Jesus og ble forvandlet. Jeg møtte Jesus alene. Ingen andre var innblandet. Jeg var i ferd med å ta mitt liv, skulle hoppe fra plattformen og ned på togskinnene foran toget. Men istedenfor å dø på et jernbanespor, ble jeg reddet og befant meg deretter på et rom alene. Der bøyde jeg kne, og ba til Gud. Det fins jo en lengsel inne i oss alle, poengterte Sebastian.

-Vi kristne lever ofte i vår egen boble, ber om vekkelse og tenker at folk må bli som oss. Det er viktig at folk får oppleve Jesu nåde og Hans kjærlighet. De gjennombrudd jeg har fått, har kommet fordi kristne levde side om side med meg hele tiden. Jeg ble møtt med kjærlighet av forståelsesfulle troende. Etter hvert jobber Den Hellige Ånd med oss og forvandler oss.

-Det er viktig at folk ikke blir møtt med fordømmelse, bud og regler, men Guds kjærlighet. Vi er ikke verd å bli elsket, men slik møter Jesus oss. Ikke alle skal redde tusen, men bare én sjel er mer verdt enn hele verden, fortsatte Sebastian, og minnet om at det å følge opp mennesker også innebærer skuffelser og utfordringer.

Bygge relasjoner og dele gledens budskap
-Den største utfordringer for oss i dag er at vi treffer for lite folk, fortsatte Rune. Vi har altfor få ikke-kristne venner. Vi må bruke mer tid sammen med andre og bygge relasjoner. De jeg leder til Jesus er mennesker jeg har truffet utenfor kirken.

-Hvordan skal vi «vanlige» folk vinne mennesker, poengterte Sebastian. Jo, den store forskjellen er Den Hellige Ånd. Vi skal forkynne gledens budskap til de ydmyke, der det fins god og mottakelig jord. La Jesus lede deg til dem som trenger hjelp. Folk vil elske oss hvis vi ledes av Den Hellige Ånd og bruker kjærlighetens språk.

-Bønnen kommer oss her til hjelp, og stoltheten brytes ned ved hjelp av kjærlighet og ydmykhet. Ikke alle skal reise til Uganda som Rune, men du har mennesker i din nærhet som trenger deg. Vår oppgave er å vise dem Jesu kjærlighet, understreket Sebastian.

Ikke skygge for Jesus
-Ingen bør reise til Uganda, før de har evangelisert i sitt nabolag, mente Rune. Folk må oppleve at du er glad i dem. De må bli sett og anerkjent, og ikke kjenne på at de ikke er gode nok. Vi må ikke stille oss i veien for Jesus, men formidle Ham slik Han er.

-Jeg tror vi går spennende tider i møte. Mange folk kjenner ikke Jesus og den kristne kultur. Her har vi store muligheter. I andre land har folk et åpent sinn. De får et nytt syn på Jesus. Vi må pakke Ham ut og vise Ham slik Han er, mente Rune.

-Når vanskelige tider kommer, slik vi nå ser i Ukraina, vil alle bli bedt for, understrekte Sebastian. Alle står i samme skjebnefellesskap. Vi kan fort komme inn i tider der folk trenger Gud mer enn før.

Tillit til Jesus
-Jeg er alltid nervøs, men har lært å stole på Jesus, innrømmet Rune. Det er ikke meg det står på. Jeg har tillit til Ham og Hans kraft. Vi representerer Jesus og hviler i Ham.

-Herren hadde ikke gitt meg denne tjenesten hvis det var plattformen jeg søkte, fortsatte Sebastian. Det er en åndskamp. Det er ikke først og fremst på de store stevnene det skjer. Det meste Gud har brukt meg til, er ikke kjent. Det handler om enkeltmennesker jeg har møtt i samtaler og forbønn i det skjulte.

Avslutningsvis poengterte Sebastian at det er viktig å fortelle folk at de er gode nok som de er. Rune framholdt at hans engasjement i verden er motivert av brannen og nøden i det han har sett og opplevd.

 

Kilde: Troens Bevis, oktober 2022

Les trosinspirerende historier og siste nytt fra misjonsfeltene.
Få et gratis abonnement på Troens Bevis bladet

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter