Nytter det?

Nytter det å hjelpe? spør Rune Edvardsen.

-Ja, det nytter. Det er viktigere enn noen gang å gjøre nytte for seg. I en verden der betrakterne og kommentatorene tar større og større plass – og der folketallet øker med 1 milliard rundt hvert tiår, så trengs de som tror at det nytter mere enn noen gang.

Når en kommer nær på situasjoner som de fleste nordmenn ikke ville akseptert, eller tror er daglige tilværelser, så ser en nytteverdien klart.

Denne jenta kan ikke noen ting i menneskers øyne. Hennes stemor forsøkte ta livet av henne med vold og planlagt avkrefting gjennom mindre og mindre føde. Hun er totalt blind og har en hverdag som får en til å tenke dype tanker på hvorfor Gud? Hva er dette livet du har gitt henne?

Men det må være så mye mere. Gud ser nytteverdien i alle. Også i oss som reddet hennes liv. Himmelen venter på alle som tror at det nytter. Pek på Jesus ved å gjøre nytte for mennesker.

«Det er fullbrakt» var et rop og en proklamasjon om nytteverdien i alle mennesker. Vi har nytteverdi og kan være til nytte for mange. Ingen før oss har levd i en slik stor verden som vi lever i idag.

DET HAR ALDRI NYTTET MERE ENN NÅ.

Du kan være med og gjøre en forskjell.  Støtt misjon mede gave.

Troens Bevis bladet, oktober 2022

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter