1000-års jubileumsgudstjeneste

1000-års markeringen av Kvinesdal som kirkested ble markert med festgudstjeneste og grillparty for hele bygda.

-Det er 1000 år siden kirka kom til Kvinesdal, med god hjelp fra den Hellige Ånd, sa sokneprest Gunn Elvebakk.
Sammen med biskopen i Agder, Stein Reinertsen og fungerende prost Geir Ola Tveit, kunne de ønske velkommen til en fullsatt kirke. Med et jublende barnekor, prosesjon gjennom sentrum og grillparty i parken i strålende sol ble det en perfekt avslutning på jubileet.

Markeringen av 1000-års jubileet ble to år forsinket på grunn av korona nedstengingen. I sommer ble jubileet markert over pinsehelgen med flere begivenheter.

I pinsehelger ble 1000-års jubileet for Kvinesdal som kirkested markert med en flott gudstjeneste.

 

Biskopen trakk fram i sin tale at det var genialt å legge jubileumsfeiringen til Pinse.

-Pinsen er den Hellige Ånd og Kirkens festdag, fremhevet han. – Men hvorfor feirer vi 1000 års jubileet? For det er gjort funn under kirken her som dateres til 1000 år. Og vi vet at det slettes ikke bare var kongene, slik Snorre skriver om, som førte til at kristentroen kom hit og til Norge. Det var en lang prosess som begynte lenge før år 1000. Vikinger og handelsmenn reiste ut og de møtte folk som sa noe om Jesus. Også kom det noen misjonærer som ble boende her, og gradvis kom troen, forklarte han.

På slutten av gudstjenesten inviterte soknepresten til det hun litt humoristisk kalte kaosnattverd, med fire forskjellige stasjoner. At nattverdskøen var usedvanlig lang ble nok en bekreftelse på at troen som kom til bygda for 1000 år siden fremdeles er levekraftig og i høyeste grad aktuell.

Det ble også skrevet en nydelig salme til 1000-års jubileet av Eyvind Skeie og Galib Mammadov.

Her gjengis det første verset:

«Vi er på reise over tidens strømmer, det enkle
øyeblikk er alt vi har, men vi er omgitt av den store
gåte som rommer det som er og de som var.
I denne stund er alle tider nær oss, vår dag i morgen og vår dag i går.
Vi mangler ord, men kjenner på et nærvær av slekters liv
i mer enn tusen år.«
 

Bjørn André og Zennebel Aagedal (t.v.) sammen med vennene Maria og Tønnes Tagholdt under 1000-års markeringen i Kvinesdal.

 

Bjørn André og Zennebel Aagedal koste seg sammen med vennene Maria og Tønnes Tagholdt under grillfesten. De tenker at det er veldig spesielt at Kvinesdal er et av de første stedene evangeliet kom til i Norge. Hvordan tenker dere at troen preger bygda i dag?

–Jeg tenker vi er ei lita bygd, men en føler seg veldig velkommen. Du er ikke usynlig, du blir lagt merke til og tatt vare på og inkludert, mener Bjørn Aagedal.

Tønnes Tagholdt er enig.

–Og når vi ser fremover tenker jeg at det er veldig viktig at vi som er troende er Jesus fokusert. Vi må virkelig være her for hverandre, det vil si alle som bor i bygda!

Både Biskop Stein Reinertsen (t.h.) og styreleder for Troens Bevis, Sten Sørensen deltok på jubileumsfeiringen.

 

Biskop Stein Reinertsen, hva tenker du at det har betydd for Kvinesdal at de har vært en av de første bygdene i Norge til å ta imot evangeliet?

-Jeg tror at det har vært en god ting. Evangeliet har spedt seg fra menneske til menneske og flere kom til tro. Men å skifte religion tar ofte lang tid i ett område, så det var en gradvis overgang. Det må vi huske, også når vi fokuserer på misjon i dag.

Hvordan tenker du vi som troende skal forholde oss til de neste 1000 årene?

-Der må vi som kristne være tydelige på samme måte som de tidligere kristne, vi må bringe ordet videre om en nådig Gud. Vi må ikke på en invaderende måte, men en god måte, gjøre folkeslag til Jesu disipler. Kirken og de troende må fokusere på å bygge levende menigheter.

Troens Bevis bladet juli 2022

 Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter