Forhåndspremiere under Sommerstevnet: Ny film on Hans Nielsen Hauge

Under Sommerstevnet i juli blir det Norgespremiere på en ny dokumentar om livet til Hans Nielsen Hauge.  Dokumentaren viser Hans Nielsen Hauges innflytelse på sin samtid og den store arven haugianerne har etterlatt seg, mer enn 200 år etter Hauges død.

Hans Nielsen Hauge er en av de personene som har hatt størst innflytelse i Norge gjennom alle tider, som forkynner, likestillingsmann, industriherre og forfatter. Han påvirket både sin samtid og ettertid på en helt unik måte.

Hauge ble født i Tune i Østfold i 1771 som sønn av en bonde. 25 år gammel hadde han en sterk opplevelse i møte med Gud som forvandlet livet hans på alle måter. Frem til 1804 vandret Hauge på kryss og tvers i Norge og Danmark og startet atskillige innflytelsesrike bedrifter og vennesamfunn, som ble kalt haugianere. Kvinner og menn hadde total likestilling i haugianernes arbeid og organisasjon, takket være Hauges innflytelse, mer enn 100 år før kvinner fikk stemmerett i Norge.

Hauges bøker knuste alle salgsrekorder og mer enn 200.000 eksemplarer ble solgt (Norges befolkning var 800 000 i 1790). Det betyr at nærmest hver fjerde nordmann hadde minst en av Hauges bøker. Populariteten hans gjorde at mange lærte seg å lese og skrive for å lese Hauges korrespondanse og bøker.

Hauge underviste at den kristne nestekjærligheten skulle gå foran privat eiendomsrett, og dette gjorde at Hauges venner gikk sammen om å starte ulike bedrifter og foretak. Flere av bedriftene haugianere startet, lever i dag i beste velgående, bl. a. Devold i Ålesund.

Konventikkelplakaten – en 30 år gammel lov som aldri hadde blitt håndhevet – ble tatt frem for å hindre den enorme populariteten Hauge opplevde, både i sitt arbeid og for sin væremåte. Han ble regelrett forfulgt og konventikkelplakaten ble brukt for å arrestere Hauge, selv om han hadde fått passet sitt påskrevet. På 1800-tallet måtte alle ha tillatelse til å forlate det stedet de bodde og arbeidet, et såkalt reisepass.

Gjennom intervjuer med Hauge-eksperter, programvertens besøk på historiske plasser og dramatiseringssekvenser fra Hauges liv fortelles historien om Hauge. Den tar for seg reisen fra åndsdåpen på åkeren i Tune i Østfold, via forfølgelse og nesten ti år i varetekt uten dom under kummerlige forhold, helt frem til Hauges totale oppreisning i 1814.

Se hele programmet for Sommerstevnet 9-17 juli

Se også:

Filmprodusent Harald Flem: Vil ha frem kjernen i budskapet til Hans Nielsen Hauge 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter