Ulv, ulv …!

-En god porsjon ydmykhet og eliminering av skråsikkerhet vil være sunt når vi deler våre tanker om tiden nå, endetiden og Jesu gjenkomst, skriver Frank Erlandsen.

Mange kjenner til Æsops fabel om gutten, som ikke i tide, men i utide ropte ulv, ulv. Han kjedet seg ved alene å passe på sauene på beite utenfor landsbyen sin. For å få oppmerksomhet ropte han ULV, ULV, og det uten at det var fare på ferde.
Innbyggerne inne i landsbyen var vant til å trå til ved behov, men etter å ha blitt lurt flere ganger ble de sinte. Gutten lo av dem og hadde det moro med sine falske varsler. Resultatet kjenner vi. Da det virkelig kom ulv og truet var det ingen i landsbyen som trodde da gutten ropte om hjelp.

Jeg tenker denne fabelen kan bidra til bevisstgjøring angående å forstå oss på tidene. Vi skal ikke i utide «rope ulv, ulv», for da vil mennesker miste tilliten til det vi har å komme med når det virkelig gjelder og angående det som er absolutt viktig. Mennesker sløves dersom det stadig ropes opp uten grunn.

Det har gjennom tidene vært mye spekulasjoner angående endetiden og Jesu gjenkomst. Mye av det som har blitt servert, har i etterkant vist seg ikke å stemme. Dette svekker tilliten til det profetiske ordet. Vi må lære oss edruelighet i omgang med det Guds ord har å si om endetiden. En god porsjon ydmykhet og eliminering av skråsikkerhet vil være sunt når vi deler våre tanker om tiden nå, endetiden og Jesu gjenkomst.
Det viktigste, vi uansett bør være opptatt med når det gjelder endetiden, er oppdraget.

Kristne bør komme seg ut av isolasjonens og ensomhetens kjedsomhet og få seg noe å gjøre, som handler om et av de viktigste tegnene på endetiden: «Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.» Matteus 24:14 Utbredelsen av evangeliet er et endetidsoppdrag.

I det samme kapittelet advares det mot å bli lurt til å reise hit eller dit for å ta i mot Messias. «Om noen da sier til dere: ‘Se, her er Messias’ eller: ‘Der er han’, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill.» Matthew 24:23-24

Jesus kommer når han kommer, og vi trenger egentlig bare praktisere «Alltid beredt»! Vi forstår at hans gjenkomst nærmer seg. Vi ser konturene av det Guds ord har forutsagt, men bruker ikke kostbar tid til spekulasjon om dette. Tvert om lever vi i samsvar med Jesu egen praksis i tjenesten: «Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide.» Johannes 9:4

Kilde: Slik jeg ser det, Troens  Bevis bladet for mai, 2022

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter