Visjonen er ikke oppfylt før hele verden er nådd!

-Jeg husker et slagord som hang i Sarons Dal-hallen i tidligere tider: «Bryt dere nytt land!» (Hosea 10:12) Det er nettopp dette Rune Edvardsen gjør, sier Åge M. Åleskjær.

Hvorfor ble du fascinert av Troens Bevis i din ungdom?
-Min eldre bror var på stevnet i Sarons Dal i 1969. Vi hadde vokst opp på bedehuset, men fikk tidlig en dragning til det «Pinsekarismatiske miljøet.» Min bror (Johannes) gikk inn i pinsemenigheten i Sarpsborg, og han var på stevnet i Sarons Dal. Min bror er 7 år eldre enn meg, og dette var et naturlig påskudd til å dra til Kvinesdal og Sarons Dal.

En predikant og jeg hadde nemlig en tur på Sørlandet. Vi sang duett sammen, og vi besøkte flere bibelcampingstevner, både Anvikstranda, Lydhusstranda og på Evjetun i Setesdal. Predikanten som talte på Evje, hadde noe spesielt. Vi spurte ham hva hemmeligheten til hans myndighet var, og han fortalte: «Jeg har opplevd det som pinsevennene kaller Åndens dåp!»

Jeg skulle begynne på lærerskolen i Halden den høsten, og første dagen jeg var der, møtte jeg Lillemor. Vi fant hverandre i løpet av den høsten, og ble kjærester. Det er vi fortsatt! Hun var med på Salen i Halden. Jeg ble døpt i vann 23. november i 1969, og opplevde min åndsdåp den 29. januar 1970.

Aril Edvardsen kom til Salen høsten 1970, og to uker med møtekampanje ble til 6 uker! Jeg opplevde møtene med Aril Edvardsen og Ingolf Kolshus som livsforvandlende, og fikk se mange mennesker bli frelst, åndsdøpt og helbredet. Siden har jeg vært i Sarons Dal stort sett på alle stevnene fra 1969 til i dag!

Hva har Aril Edvardsen betydd for deg?
-Det første inntrykket fra den sommeren 1969-1970 var så viktige for meg at Aril ble et stort forbilde! Han ble etter hvert en viktig mentor som har satt spor i mitt liv som er radikale og retningsgivende!

I 1976 fikk jeg et brev med invitasjon til å komme til Kvinesdal og være fast evangelist i Salem Kvinesdal, en menighet som senere ble til Kirken i Dalen. Vi flyttet til Kvinesdal sommeren 1976, og bodde der i 4 år! Min sønn nr 3, Thomas, ble født i Flekkefjord i 1979.

Jeg fikk se Aril på nært hold i medgang og motgang, og glemmer aldri hans budskap om kjærligheten mens det stormet som verst på 70-tallet. Arils budskap om hvordan David hadde respekt for Saul fordi han var Herrens salvede, var sterke og overbevisende om å ta motgangene og angrepene med kjærlighet og fatning.

Heldigvis er striden for lengst tilbakelagt, og Aril fikk sin anerkjennelse på Hedmarktoppen i 1994. Kristenfolket i Norge har lært noen lekser langs veien.

Personlig ble Aril en veileder for meg hele hans liv. Han hadde en oversikt over ulike trender i kristenheten som var nyttig for meg å høre om. Aril bodde jo en del i USA.
Det var ikke tilfeldig at vi begge hadde sans for T. L. Osborn og hans evne til å nå mennesker hele sitt liv. Osborn var hos oss i OKS i 2006. Han reiste hjem til Himmelen i 2013, 90 år gammel. Aril talte jo på Campmeeting og i OKS flere ganger, og for meg ble hans inspirasjon tydelig og personlig livet ut.

Åge Åleskjær grunnla Oslo Kristne Senter, som er blitt en av landets to megakirker.

 

Hva er unikt med Troens Bevis Verdens Evangelisering?
-Det unike med TBVE er kallet Aril fikk i Hauge i Dalane som ung predikant, kallet om at nøkkelen til å ut til hele verden, var innfødte evangelister. Dette er fortsatt levende nå når Rune har tatt over!
Det var sterkt å høre om Karis ord til Rune da Aril døde med «støvlene på» i Afrika i 2008: «Kallet lever, Rune!» Dette har både Rune, Kari og Mona levd i etter at Aril avsluttet sitt løp.

Samtidig har TBVE tatt nye steg, bl.a. med Dina Stiftelsen og nødhjelp på nye måter. Men det unike er Innfødt Evangelist Misjon, noe som ble en nøkkel i å nå mange med de gode nyheter!

Hva tenker du om Rune Edvardsen og Troens Bevis i dag?
-Rune har virkelig tatt Troens Bevis inn i en ny tid! Personlig var det var sterkt å se Rune og teamet i aksjon i India med en kombinasjon av musikk, forkynnelse og forbønn. Det var unikt å være med på det på nært hold. Jeg forstod at Rune hadde tatt opp arven og ført kallet videre i en ny tid.

Dessuten har Rune kommunisert med den yngre garden, og nådd ut til nye miljøer og nye behov i en ny tid. Samtidig har han tatt vare på arven fra tidligere tider. Vi er takknemlige for å være en del av dette arbeidet som fortsatt gjør det som var kallet Gud ga Aril fra begynnelsen av.

Jeg husker et slagord som hang i hallen i tidligere tider: «Bryt dere nytt land!» (Hosea 10:12) Det er nettopp dette Rune gjør.

Rune Edvardsen fokuserer også på å hjelpe mennesker med handikap. Hvorfor er det viktig?
-Dette er enda et eksempel på at Troens Bevis er opptatt av å nå videre til nye mennesker og nye miljøer, slik misjonsbefalingen sier: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker!» (Markus 16:15) Dette vitner om en evne til å se behovet i en ny tid, og å følge Guds ledelse for å nå videre.

Om du skal drømme om framtiden. Hvordan tror du Troens Bevis er da?
-Visjonen er ikke oppfylt før hele verden er nådd! Matteus 24:14 er kjent for alle som hørte Aril tale: «Dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.» Aril sa: “Hele verden er vårt sognekall!» Kari sa: «Kallet lever!»

-Troens Bevis trengs som aldri før, avslutter Åge M. Åleskjær.

Kilde: Troens Bevis bladet for april, 2022.

Se programmet for Sommerstevnet i juli

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter