Nytt misjonsfokus på de minste av de minste

En ny målgruppe står for tur. Gud har talt til meg om at vi skal arbeide målrettet med en stor og ny målgruppe – nemlig mennesker med spesielle behov.

Av Rune Edvardsen, daglig leder for Troens Bevis og Dina Stiftelsen

Jeg har alltid hatt et ønske om å vie livet mitt til å hjelpe andre, og være en utstrakt hånd fra Jesus til andre mennesker. Mitt mål er å være et menneske som gjør noe med det, ikke bare mene noe om det.

Da jeg tok over lederrollen for Troens Bevis, etter min far Aril Edvardsen, ble min personlige visjon å spille andre gode og tilrettelegge for at evangeliet skulle få sin fremgang for kommende generasjoner.

Nå har Gud talt til meg! Og Han har satt en ny kurs for Troens Bevis.

Vårt kall har blitt utvidet. Evangeliet skal få komme frem til de aller fattigste og svakeste i vår verden. De som er uønsket og som ingen bryr seg om. De som lenge har blitt usynliggjort og falt utenfor velferdsutviklingen. De som lenge har stått bakerst i køen i kampen om helse, utdanning og arbeid. De som Jesus talte så varmt om!

Funksjonshemmede – verdens største minoritet
En milliard mennesker lever i dag med en eller annen form for funksjonsnedsettelse i følge Verdens helseorganisasjon (WHO). Det utgjør 15 prosent av verdens befolkning. 80 prosent av dem bor i fattige land der mange av dem lever ufattelige tøffe liv.

De usynlige barna
I mange utviklingsland blir funksjonshemmede barn marginalisert og utestengt fra viktige samfunnsområder. Overtro, diskriminerende holdninger og stigma gjør at foreldre som får et barn med spesielle behov risikerer å bli mobbet og utstøtt. Det fører til at babyer og barn holdes skjult av foreldrene, og at de blir nektet tilgang til sosiale helsetjenester og utdanning. Noen av dem blir til og med drept av foreldrene. De som ikke får gå på skole fratas muligheten for å få lønnet arbeid senere i livet, som i praksis er en garanti for at de vil måtte leve som de fattigste av de fattige.

Kirkene tar avstand fra de minste av de minste
Fordommene gjør at folk ikke ser evnene og mulighetene til de funksjonshemmede. Disse fordommene finnes også blant kristne forsamlinger. De siste årene har jeg tilbrakt mye tid i Uganda. Befolkningen består av 84 prosent kristne, men likevel er det få kirker som hjelper denne sårbare gruppen. Til og med de store megakirkene som har dyre bilmerker som mercedeser og hummere på parkeringsplassene gjør lite for å hjelpe dem. I stedet formidler kirkene at det er Gud som har forbannet familier med et slikt barn.

Overtro, diskriminerende holdninger og stigma gjør at mange barn holdes skjult og ikke får den den hjelpen de trenger. Disse to får nå hjelp og tilsyn på det nye senteret i Uganda.

 

Visjonen for de minste av de minste
Nå setter vi en ny kurs for misjonsarbeidet. Vi skal gå hånd i hånd med Dina-stiftelsen som allerede har startet hjelpeprosjekter for barn med spesielle behov. I Uganda er stiftelsen i gang med å bygge opp en liten landsby for disse barna og deres familier. Landsbyen skal kalles «The Special Pearls of Africa». Dette stedet skal bli et sted der de minste i samfunnet skal bli de største. Målet vil være å gi dem en mer inkluderende fremtid, og vi skal arbeide for å gi dem grunnleggende sosial og medisinsk støtte, rehabilitering og tilgang til ressurser som skal forandre livene deres. Men vi stopper ikke der. Vi vil at de skal få oppleve at de er elsket av Gud og få oppleve hans kjærlighet.

Misjon til den unådde gruppen
Troens Bevis skal arbeide målrettet og strategisk med å nå ut med evangeliet til denne nye målgruppen. Troens Bevis har satt et mål om å sende ut 5000 innfødte evangelister. 2000 av dem skal være bistandsmisjonærer som skal ha et særlig fokus på denne gruppen av mennesker. Dette er fullt mulig å oppnå dersom flere av dere vil være med på dette.

Dette er en målgruppe som er i like stort antall som hinduer og buddhister, og de finnes i alle land og alle steder.

Dette blir vår nye strategi. Vi går nye og spennende tider i møte.

Vær snill og be for denne nye visjonen!

 

Kilde: Troens Bevis bladet, desember 2021.

Her kan du støtte Troens Bevis sitt misjonsarbeid med en gave

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene.
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter