Mats Ola Ishoel: SOM DINE DAGER ER, SÅ SKAL DIN STYRKE VÆRE

«Elias’ Gud er også vår Gud», sier Mats Ola Ishoel, nordmannen fra Oppdal, som i dag leder den største menigheten i Moskva med over 6 000 medlemmer. Les talen fra Sommrtstevnet.

-Vi har bodd 25 år i Moskva. Det var meningen at vi skulle være der en vinter, men Herren ville det annerledes. Vi reiste til Moskva i 1996 på et direkte ord fra Gud. Nå har vi ingen planer om å komme tilbake til Norge, begynte Mats Ola Ishoel sin inspirerende tale.

Han har fulgt arbeidet i Troens Bevis på avstand siden han var liten gutt. Mats Ola uttrykte stor takknemlighet for misjonsarbeidet som har gått ut fra Sarons Dal gjennom årene, og som også har påvirket hans egen tjeneste.

Kirkebygningen rommer 1200
Kirken han er pastor for ligger i sentrum av Moskva og heter Livets Ord. Den har 1200 seter. Der har Mats Ola vanligvis fem møter hver helg. Ett på lørdags kveld og fire på søndagene. I tillegg har de møter på flere forskjellige språk og mange ulike steder rundt i Moskva. En gang i året leier de en stor utstillingshall og samler hele menigheten.

De har bibelskole og pastorinstitutt hvor de utdanner pastorer, og et stort sosialt arbeid, misjonsengasjement og mediearbeid. I menigheten fins 1 500 ungdommer, som er engasjert i å hjelpe andre menigheter med å nå den yngre generasjonen med evangeliet.

-Gud gav oss ordet: Ha mange måter å nå mennesker på. Det at vi holder møter på mange språk, medfører at mange fra ulike nasjoner kommer til kirken. Vi tror på en herlig framtid for Russland, og at det ligger et sterkt misjonskall over dette landet, understrekte Mats Ola.

Som dine dager er, skal din styrke være
-Vi har gjerne noen bibelord som har fulgt oss gjennom livet. Ett av ordene som har fulgt meg er dette fra 5MOS 33:25: «Som dine dager er, så skal din styrke være.»

-Dette ordet taler om at dagene er forskjellige. Det fins gode dager og mindre gode dager. Livet er slikt. Men løftet sier at slik som dagen er, slik skal din styrke være. Når behovene blir større, så øker nåden. Når dagene blir vanskeligere, så øker kraften. Herren vet hvor du er i dag og hva som kommer i framtiden. Det du behøver har Han lovet å gi deg, for hver dag og hver tid, sa Mats Ola.

-Da jeg ble innsatt som ungdomspastor i Oppdal for en del år siden, var det en av eldstebrødrene som la hendene på meg og profeterte. Gjennom denne mannen sa Herren blant annet at «hver gang du reiser deg opp for å preke, så kommer Herren til å være med deg.» Han sa ikke «mange ganger kommer jeg til å være med deg.» Det hadde jo vært fantastisk. Men han sa «hver gang.» Slik trenger vi å lære Herren å kjenne.

Se Stevnetalen her

Elias var et menneske under samme kår som oss
-Herren er der alltid og i alle situasjoner. Han forlater meg aldri og går aldri fra meg. I Jakobs brev 5:17 sier Jakob, at Elias var et menneske under samme kår som oss. Han bad inntrengende om at det ikke måtte regne, og i tre år og seks måneder regnet det ikke på jorden.

-Vi må ikke gjøre Bibelens personer til «halvguder». Det Jakob egentlig sier er at hvis Gud hørte Elias, vil Han også høre deg. Historien om livet til Elias handler også om deg og meg. Les historiene i Bibelen og sett deg inn i de sammenhengene de forteller. Gud vil at vi skal ta disse historiene til oss, og forvente at Gud vil være den samme for oss.

-Vi skal ta for oss tre situasjoner i Elias’ liv. La dette være et ord fra Gud til deg, som du kan bruke når du er, eller kommer i lignende situasjoner.

Styrke når ting forandrer seg
-I 1Kong 17:1 profeterte Elias at det ikke skulle bli verken dogg eller regn de kommende årene, uten på hans ord. Herren befalte deretter Elias å gå til bekken Krit og drikke vann fra bekken. Gud befalte ravnene å gi Elias mat der.

-Bibelen sier at ravnene kom til ham med brød og kjøtt om morgenen, og med brød og kjøtt om kvelden. Og han drakk av bekken. Snakk om et mirakel. Det er hungersnød og tørke i Israel, men Elias får vann på overnaturlig vis fra denne bekken, og mat fra ravnene. Elias kjenner bare at livet er herlig og at Gud er med ham.

-Men i vers sju leser vi at bekken tørker bort. Hvorfor? Hva kunne Elias ha tenkt i denne situasjon? Jo, at Herren var med ham en periode, men nå er denne tiden over. Han kunne ha begynt å tenke at han var en syndig mann, og at Gud hadde tatt velsignelsen fra ham.

-Han kunne også ha tenkt: «Hva har jeg gjort? Hvilken av mine synder har ført til dette? Selvfølgelig har det med meg å gjøre.» Livet forandrer seg. En velsignelse opphører. Noen ting slutter, og det er nærliggende å tro at det har med meg å gjøre.

-Men dette har ingenting med Elias å gjøre. Han har ikke gjort noe galt i det hele tatt. Det er slikt som skjer med oss alle. Livet tar en annen retning. Noe blir tatt fra meg. Ting var jo så bra før dette skjedde, og vi spør Gud hva som nå er i ferd med å skje, poengterte Mats Ola.

Gud sendte meg og familien til Russland
-Gud er en Gud av en ny begynnelse. Han har noe annet og bedre for deg. I 1996 talte Gud til meg om å forlate alt jeg hadde og reise til Russland. Jeg hadde fått min første lønn 29 år gammel, hadde begynt som ungdomspastor i Oppdal og kjøpt hus og bil. Jeg visste at ingen i Russland ville betale meg lønn.

-Vi reiste til Russland og mottok ingen lønn. Vi levde i tro. Skulle ikke dette gå fra herlighet til herlighet? Jo, det gjør det alltid i lengden, men iblant må vi være rede til å stole på Herren og la noe gå.

-Noen ganger er det slik at før Gud gir deg noe nytt, vil Han se at du stoler på Ham. Det er ikke alltid slik at det nye kommer mens det gamle er der. Noen ganger tørker det gamle ut før det nye kommer. Da er det du trenger å vite at som mine dager er, slik er også min styrke.

Gud gjør noe nytt
I 1Kong 17:7-8 leser vi at Gud befalte Elias å stå opp og gå til Sarepta, og bli der. Gud hadde befalt en enke der å gi ham mat.

-Da Elias kom til Sarepta, så begynner et under som var større enn det som hendte ved bekken Krit. Her var det ikke bare Elias, men flere mennesker som ble overnaturlig forsørget av Herren. Slik er det ved livets veikryss.

-Vi vil helst leve trygt og ikke ha for mange forandringer, men iblant tørker noen ting ut. Hvis det skjer, så løft blikket til Herren og ha tillit til hva Han vil gjøre. Hvis noen dører stenges, så åpner Han nye.

Styrken ved å være i Guds vilje
-Elias’ kall var å føre folket tilbake til Gud. Kong Akab regjerte i landet og han var gift med Jesabel, som var ei heks rett ut sagt. I 1Kong 18 taler Gud til Elias, om å få kong Akab til å samle folket på Karmel for å ha en styrkeprøve der, om hvem som er Gud. Enten Baal, som folket tilba den gangen, eller Herren. Og Akab samler alle profetene på Karmel.

-Første kongebok 18 er uten tvil ett av de mest dramatiske kapitlene i hele Bibelen. De bygde ett alter for Baal og ett for Herren. Baals profeter skulle be til Baal, og Elias til Gud. Den Gud som svarer med ild, Han er Gud. Elias var alene, mens Baals profeter var 450.

-Elias er i realiteten i livsfare, men han går omkring og håner og erter disse Baal-profetene. Han er ikke redd for noe. Han ber dem helle vann over offeret sitt tre ganger, før han ber til Gud. Dette er ekstremt! Men dette er en mann som er i Guds vilje! En mann som gjør det Gud har kalt ham til å gjøre.

-Når du er i Guds vilje for ditt liv, fins det en styrke der som ikke er av denne verden. En frimodighet som ikke kommer fra deg selv, og kraft til å gjøre det umulige. Elias var ikke sånn hele tiden, men dette var Guds initiativ.

-Det er ikke noen feil i det å være liten innfor en oppgave. Det er bra. Det som ikke er bra, er hvis du ikke tør å «gå opp på Karmels berg, eller ikke tar utfordringen, fordi du tror at du ikke klarer det. Du holder tilbake fordi du ser for mye på deg selv og glemmer at det er Han som kaller, som også gir kraften, forkynte Mats Ola.

-Kraften kommer når jeg bestemmer meg for å gå. Gud har kontroll hele livet, selv om ikke vi har det. Herren tar ikke valget for deg. Valget må du ta selv. Guds ild kom ned og fortærte både brennofferet og veden, steinene og jorden, og slikket opp vannet. Da falt folket på sitt ansikt og sa: «Herren, Han er Gud.»

-Det var Herrens verk fra begynnelsen, men det var en mann som var lydig.

Styrken kommer fra Herren
-Plutselig neste dag er det en helt annen situasjon. I kapittel 19 leser vi om hvordan Jesabel bestemte seg for å drepe Elias. Da blir Elias helt slått ut. Han drog av sted for å berge livet. Dette viser oss hvor reell den åndelige kampen er. Noen ganger blir vi minnet på hvor svake vi er i oss selv, og at styrken kommer fra Herren.

-Elias blir bare totalt satt ut og han vil ikke leve lenger. Istedenfor å be legger han seg ned for å sove. Plutselig er han svak. Det samme skjer med oss. Noe tragisk eller uventet skjedde. Det har vi alle opplevd.

-Men ordet fra Herren sier: Som dine dager er, så skal din styrke være. Elias våknet og så en kake og en krukke med vann. Brød og vann. Ordet og Ånden. Hva vi føler er en ting, men Gud har mer for oss, avsluttet Mats Ola Ishoel, sin svært oppmuntrende tale som berørte mange.

Se Stevnetalene her

Kilde:  Troens Bevis bladet oktober 2021

Les trosinspirerende historier og siste nytt fra misjonsfeltene.
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen hver måned.

Støtt misjon med en gave i dag. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter