Marit Rasmussen: Mot alle odds

I sommer gav Marit Rasmussen ut boken «Mot alle odds». Den er et gripende vitnesbyrd om hva som er mulig når omstendighetene taler imot. Som Norges første kvinnelige bibelskolerektor, forkynner og en viktig aktør i nødhjelpssektoren, viser boken hva en god porsjon tro, en stor klype eventyrlyst og Guds inngripen kan utrette.


Gjennom utallige hjelpesendinger og kvinneseminarer har Marit Rasmussen brakt både åndelig og timelig hjelp til tusenvis av hungrige og nødlidende mennesker. Hennes gudgitte kall og kjærlighet har hjulpet henne til å krysse mange landegrenser, takle grensekontroller og omgå myndighetspersoner med stor visdom og forstand.

-Det er spesielt tre store odds jeg har overvunnet i livet mitt, forteller Marit Rasmussen.

-Min mor var syk da hun var gravid med meg, og ble rådet til å ta abort. Men hun ble bedt for og trosset jordmorens innstendige oppfordring. Jeg begynte også på legestudier i Tyskland, men måtte avbryte studiene etter tre år fordi min mor ble syk og hun trengte hjelp. Jeg skjønte ikke hvorfor jeg ikke fikk fullført utdannelsen, men fikk se i ettertid at Gud brukte nøyaktig det jeg lærte i Tyskland i livet mitt videre. I tillegg overlevde jeg en veldig trafikkulykke. De nærmeste trodde ikke jeg skulle overleve, men igjen, Gud hadde andre planer, og jeg fikk fullføre oppdraget mitt.

Hva er det du ønsker at folk skal sitte tilbake med etter å ha lest boken?
-Hvis jeg tenker på den yngre generasjonen, så er det en påminnelse om at ting i samfunnet kan endre seg over natten. Vi må være våkne for den politiske siden og hva som kan skje når makten kommer i gale hender. Jeg var i Tyskland da Berlin muren ble reist, og så med egne øyne tyskernes redsel i Vest-Tyskland da landet ble delt på under 24 timer. For hundre år siden var Europa et fritt kontinent. Ingen foreså nedstengingen av alle de østeuropeiske landene som led fryktelig i flere tiår. Jeg fikk være med og se gjenåpningen, og fikk med meg de intense lidelsene mange hadde vært igjennom, spesielt de kristne. Og ikke minst, hvordan utvikling som hadde gått sin gang i den vestlige verden, hadde stoppet opp.

Hva var drivkraften i arbeidet du gjorde, ikke minst på nødhjelpsfronten?
-Det var vel at vi så at det nyttet å hjelpe. Behovene både før og etter jernteppet falt var enorme. Også åpnet dørene seg på forunderlig vis. Nordisk humanitær hjelp, og Europe Aid, som det også het en stund, samarbeidet nært med UD, som hjalp oss med transport. Vi fikk blant annet flydd et helt sykehus med fullt utstyr til 200 pasienter til Moskva. Vi hadde fått disse to krisesykehusene fra myndighetene i Danmark. Det andre sendte vi med båt til Beira i Mosambik.

Er det en historie som har satt spesielt spor hos deg?
-Det er mange. Men det var veldig spesielt da jeg var med Rune Edvardsen på en kampanje i Kongo for å tale til kvinnene. Da jeg fikk det som jeg trodde var kallet mitt til å bli lege, hadde jeg tenkt meg til et spesielt sykehus på en misjonsstasjon i Nya Kasiba, som ligger oppe i en dal. Jeg og tre andre kvinner klarte å ta oss helskinnet frem til byen for å holde en kvinnekonferanse der. Da vi kom frem, var de lokale kvinnene på konferansen i sjokk. En unge jente var blitt myrdet, og da de fant henne, var hjertet og livmoren skåret ut. Sammen fikk vi søke Gud, og de fikk oppleve at Han tok dem i sine armer og gav dem trøst og kraft til å fortsette livet. Vi fikk også besøke sykehuset til Nobelprisvinner og lege Denis Mukwege i Bukavu. Jeg må legge til at de midlene vi fikk inn til byggingen av Dina-senteret i Bukavu for voldtatte kvinner og deres barn, ble utnyttet godt!

Med andre ord, dette er historien til og om en Guds kvinne, reist opp for sin tid!

«Mot alle Odds» kan bestilles gjennom Hermon Forlag.

Tips: En flott julegave!

Kilde:  Troens Bevis bladet for november 2021.

Les trosinspirerende historier og siste nytt fra misjonsfeltene.
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen hver måned.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter