Indonesia: Støtten som høster nye frukter

I Indonesia er det tre hovedgrupper som trenger å få høre evangeliet. Muslimer, animister og den yngre generasjonen. I dag støtter Troens Bevis 32 innfødte evangelister i dette landet. De har helt spesielle utfordringer, men ser også helt unike resultater!


Ifølge Billy Lantang, feltlederen til Troens Bevis, er et større antall av befolkningen i Indonesia radikalisert. Derfor må de 32 indonesiske evangelistene som nå får støtte, være spesielt vare. Det gjenspeiler hvordan de kontakter og snakker med folk, men også støtten og forståelsen de må gi de nye troende, spesielt fra muslimsk bakgrunn. Det er en stor åndelig hunger i landet. Når folk først kommer til tro, er de for beredt på å måtte betale en pris.

Billy, hva vil du si er den største utfordringen når dere skal nå unådde med evangeliet i Indonesia?
-Den største utfordringen er nok at de kristne er en minoritet, og at dette er det største muslimske landet i verden. Det er krevende fordi mange har blitt radikalisert. På grunn av deres kultur kan det få store konsekvenser og bli svært farlig for dem når de begynner å følge Jesus.

-Derfor må vi være veldig diskret, og vi oppfordrer evangelistene som virker i de mest radikaliserte områdene til være forsiktige. Vi vil ikke bli kjent som kristne som omvender folk, men som en støttebjelke i samfunnet. Vi kan ikke gå åpent ut og invitere til møter, vi må kontakte én og én gjennom personlige relasjoner og disippelgjøring.

Møter også evangelistene forfølgelse?
-Ja. De kan bli forfulgt og må være diskret og prøve å blende inn i samfunnet så godt som mulig. Du vil ikke være den som skaper problemer i samfunnet, men en som kan komme med innflytelse og påvirke til det bedre. Derfor sier vi at vi må alltid ha visdom til å gjøre det Jesus gjorde. Du må være frempå, tolerant, bygge relasjoner og tillit. Deretter kan du påvirke andre gjennom troen på Jesus. Det betyr at vi gir dem mat, ber for dem, går på besøk og betjener dem på best mulig måte.

Hvordan har koronaepidemien påvirket tjenesten i Indonesia?
-Den har påvirket mange kirker i Indonesia, spesielt de mindre på fjerne øygrupper. De er helt avhengig av gavene som kommer fra menighetsmedlemmene, og når de har mistet jobbene sine og ellers ikke kan gå på møter, blir det fort vanskelig. Mange av evangelistene, som også er pastorer, har bedt om økonomisk støtte. De som har en virksomhet eller lever av landbruk, kan skaffe føde og klarer seg. De andre har fått hjelp til mat fra støtten vi får fra Troens Bevis. Det har virkelig vært en velsignelse i denne vanskelige tiden.

Billy Lantang har brukt mye sosiale medier og video til å nå ut til kirkefremmede under korona-tiden.

 

Er det noe annet som har vært en hjelp for dere i denne perioden?
-Ja, da vil jeg si Introkurset Det Nye Liv. Det har vært en støtte for mange folk, spesielt de nyfrelste i denne tiden. Det er en fin måte for dem å bli grunnfestet i sin nye tro, og få oppfølging fra oss over internett. Mange av de fra muslimsk bakgrunn har uansett vanskelig for å komme på møter. Så det har vært et ekstra pluss for dem at det i denne tiden er kommet så mange gode prekener på nett som de også kan se. Jeg har alltid sagt til barna mine at får du en sitron kastet på deg, kan Gud lage sitronsaft av den!

-Vi ser også en enorm flom av nye troende i Indonesia. De har sett Guds mirakler og har fått sterke bønnesvar. Selv hadde jeg kontakt med to personer i fjor over nettet som hadde fått korona og hadde vanskelig for å puste. Gjennom en tale på nettet fikk de høre mitt vitnesbyrd om hvordan jeg ble helbredet for blodkreft i fjor, og de tok kontakt med meg. Jeg forklarte at min Gud er ikke en gud som vi bare bruker til vår egen fordel, og så snur ryggen til. Vi kan ikke manipulere Gud. Dersom du vil ha helbredelse i ditt liv, må du bli kjent med Han, du må bygge en relasjon med Han. Så begge tok imot Jesus, og innen 10 dager var begge helt friske fra koronaen. De er fremdeles trofaste følgere av Jesus. Så de er bare et eksempel på folk som er kommet til tro under denne pandemien.

Et ungsomteam er ute og vitner i en park.

 

Kommer den unge generasjonen også til tro?
-Absolutt. Her i Jakarta har vi team som for eksempel går ut til parkene der de treffer ungdomsgjenger. Vi tar med oss mat til dem og gjerne gass beholdere til foreldrene deres. Gass er dyrt for mange, en beholder vil gi varme til matlaging i ca. 2 måneder. Og det åpner dørene slik at vi kan dele Guds ord. Da kommer gjerne foreldrene også til samlingene vi har i parkene. Vi har sittet med masker og to meters avstand fra hverandre, men de lytter, og mange av dem har tatt imot Jesus. Når flere i en familie kommer til tro, er det også mye lettere for dem. En gang husker jeg at vårt team brukte 3-4 timer i parken til å prate med dem. De var så ivrige etter å lytte til det vi fortalte. Flere ba med oss i parken og tok imot Jesus den kvelden.

Har du andre eksempler på hvordan dere møter folks åndelige behov?
-Ute på øygruppene er det mange som drive med animisme og åndetilbedelse. De bruker gjerne sort magi og det okkulte. Vi forteller alltid de som driver med animisme at dersom de ikke liker vår Gud, kan de levere Han tilbake til oss. Men prøv Jesus i en uke, der du må virkelig tro på Han. Jeg kan love deg at du får fred som overgår all forstand, du kommer til å ha glede og visdom. Og du kan oppleve fysisk helbredelse. Mange har forøkt denne tilnærmingen, og mange er blitt helbredet. Det er jo noe som familiene kan se, og da er det ikke bare de syke som kommer til tro, som regel tar hele familiene imot Jesus som deres frelser!

Teamene til Billy Lantang har også delt ut nødhjelp og hjulpet befolkningen under korona-tiden.

 

Er det noe du ønsker å si til Troens Bevis sine støttepartnere?
-Det jeg tenker er at Gud ser først og fremst hjertet ditt, og frøet som du er med og sår gjennom gaven din. Uansett hva slags frø du sår, vil det aldri komme tomt tilbake. Gud er full av nåde, og Han fører hele tiden nye mennesker sammen. Han gir muligheter, Han passer på timingen, også faller bitene på plass. Gavene, evangelistene, de søkende, og menighetene. Det er et fantastisk puslespill å være øyevitne til! Gud flytter brikkene og det ene nydelige bilde etter det andre kommer frem gjennom hver person som kommer til tro! Kanskje du ikke ser resultatene nå, men når du en gang kommer til himmelen, vil Gud vise deg hva du har vært med på gjennom ditt arbeid, støtte og hjelp. Da vil du se hvordan du har vært med på å nå tusenvis av mennesker som nå er en del av Guds rike!

 

Les Billy Lantang sitt vitnesbyrd

Kilde:  Troens Bevis bladet for november 2021.

Les trosinspirerende historier og siste nytt fra misjonsfeltene.
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen hver måned.

Vær med og støtte misjon med en gave i dag.
Da får enda flere anledning til å høre evangeliet og få oppfølging fra Troens Bevis sine innfødte evangelister. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter