Farens to bortkomne sønner

I den kjente lignelsen om den bortkomne sønnen, viser det seg at faren egentlig hadde to sønner som var glidd bort i fra han, skriver Sten Sørensen i månedens leder.

En av de mest kjente tekstene i Bibelen er beretningen om den bortkomne sønnen i Lukas evangelium kapittel 15.

Sønnen, som til tross for at faren levde, gjorde den drastiske og uvanlige handlingen, og tok ut farsarven og reiste av sted for aldri å ville komme tilbake igjen. Egentlig en helt uhørt handling så lenge faren ennå levde. Men faren måtte dessverre la ham gå.

Etter sitt utenlands opphold der alle pengene var brukt opp og sønnen til slutt levde av grisemat, kom han til seg selv, og vendte hjem for å spørre om han kunne få bli en av farens tjenere.

Hjemme på gården var den andre sønnen. Han var eldst. Det er ikke talt eller skrevet så mye om ham. Men hans holdning og væremåte har også et budskap til oss. For går vi den hjemmeværende sønnen nærmere etter i sømmene, viser det seg at faren egentlig hadde to sønner som hadde glidd på avstand fra ham. Den ene hadde fått faren på avstand langt der borte. Den andre hadde fått faren på avstand hjemme på gården. Egentlig hadde begge sønnene glidd bort fra faren.

Da den bortkomne sønnen er så omtalt, vil jeg bruke resten av lederen til å sette søkelys på den hjemmeværende sønnen: Det går an å gå i en kirke og likevel ha Gud på avstand. Man kan være opptatt av aktiviteter og likefullt miste relasjonen til Jesus.

Den hjemmeværende sønnen så ikke hva han allerede hadde hjemme. Faren var kun blitt en arbeidsgiver. Far – sønn forholdet var borte. Det fortrolige. Kjærlighetsrelasjonen. Sønnen var nær, men like fullt langt borte. Tenk så tragisk.

Sønnen kunne levd Herrens glade dager i forvissning om at «du er alltid hos meg og alt mitt er ditt.»

Du som er i kirken og har vært der bestandig. Gå ikke glipp av den nære farsrelasjonen. Gud elsker deg og vet om alt det gode du har gjort. Det setter Han pris på! Men Gud ønsker din hengivenhet og nærhet. Mist han ikke av syne midt i menigheten.

To av disiplene tok avskjed med Jesus da de trodde han var et avsluttet kapittel. De var på vei til Emmaus. Så dukker Jesus selv opp og blir en del av reisefølget. Avstanden ble til nærhet. Deres hjerter brant i dem på ny da han brøt brødet og åpnet Skriftene for dem.

Det ligger noe godt og velsignet i Jesu nærvær – og når Skriftene blir levende i oss. Det skaper nærhet og gir barnekår!

Sønner og ikke treller!

Vi ønsker gjennom misjonen at mange der ute skal komme til farshuset. Men vi ønsker også at vi som er hjemme skal tjene Herren med glede.

Kilde: Troens Bevis bladet for oktober 2021.

Bli inspirert hver måned av ferske oppdateringer fra misjonsfeltene og oppmuntrende historier.
Motta ett gratis abonnement på Troens Bevis bladet.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter