Kjell Ingolf Ropstad besøkte familiemøte i Sarons Dal

-Troen på Jesus betyr alt. At nåden er stor nok, og at jeg kommer til himmelen når jeg tror på Jesus, er utrolig godt å vite. Da blir alt det andre i livet litt mindre viktig, sier Kjell Ingolf Ropstad.

av  Harald Mydland

Onsdag 14.7 i stevneuka var det duket for «alle sammen-møte» med Jarle Waldemar, samt KrF-leder og Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Jarle Waldemar holdt først et kort innlegg hvor han framholdt Bibelens troverdighet, og presenterte Bibelens tidslinje med rekken av sentrale personligheter, som hver på sin måte har preget historien.
Etter en litt uhøytidelig konkurranse på plattformen og etterfølgende «kahoot», fikk stevnesjef Sten Sørensen anledning til å stille noen viktige spørsmål til Ropstad.

Jesus betyr alt
-Hva betyr Jesus for deg, spurte Sten Sørensen. -Alt egentlig, svarte Ropstad, og la til: Det var kjekt å lytte til Jarle Waldemars enkle måte å presentere Jesus på. Jeg har ei jente på fem år. Hver kveld takker vi Jesus for dagen og for ulike ting. Jeg er veldig takknemlig for alt jeg har fått i livet, og for at vi har det så ufattelig godt i Norge.

-Det å ha Jesus med i alt jeg gjør, er viktig for meg. Noen ganger kan jeg også oppleve det samme som Davids kamp mot Goliat, i vanskelige saker eller debatter. Da ber jeg til Jesus, om å få visdom, og at Han må være med meg når jeg går inn i noe som er vanskelig.

– I tillegg er det godt å vite at jeg er god nok akkurat slik jeg er. At nåden er stor nok, og at jeg skal komme til himmelen når jeg tror på Jesus. Dette er utrolig godt å vite, og da blir alt det andre i livet litt mindre viktig.

Se møtet live her

Fritidskort til barn og unge for å utjevne forskjeller
-I Norge har det aldri vært så mange fattige barn før som i 2021. Har du ikke gjort jobben din, spurte Sten Sørensen muntert.

-Vi har sikkert ikke gjort nok, svarte Ropstad. Det fins 100 000 barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt over lengre tid. Det aller viktigste er at foreldrene har en jobb å gå til. Derfor er det viktig å hjelpe flest mulig med å skaffe seg en jobb. I tillegg er det viktig at barn lykkes på skolen og får seg en utdanning.

-Det andre er at barn skal få muligheten til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre. Noen har for eksempel ikke råd til å spille fotball. Derfor jobber vi for at alle barn skal få noe vi kaller et fritidskort. Dette blir innført i høst i Kvinesdal.

-Familiekortet betyr at alle unge mellom 6 og 18 år får en viss sum penger, som de kan bruke til akkurat den fritidsaktivitet de selv ønsker. Dette for at alle skal kunne være med, få venner og etablere sosiale nettverk, forklarte Ropstad.

Familiene bør bestemme mest mulig selv
-Så et spørsmål de voksne vil sette pris på å få besvart. Dette med valgfrihet for småbarnsforeldre. Hvor viktig er det, og hva kan gjøres på dette område, spurte Sten.
-Vi er så forskjellige som familier og det er jo fantastisk. Da er det ikke jeg som sitter i Oslo og bestemmer, og som vet best hva som passer til din familie. Da er det viktigste for meg å legge til rette for at familiene kan bestemme mest mulig selv.

-For eksempel det å ha en god og trygg barnehageplass når barna er så store, at de skal i barnehagen, eller å kunne være hjemme litt lenger med kontantstøtte. Dette er kjempeviktig. Alt vi kan gjøre for å styrke familiene gjør samfunnet vårt så mye bedre. Har vi trygge og gode foreldre som klarer å holde sammen, er jeg sikker på at barna får det mye bedre. Da blir Norge et enda bedre land, svarte Ropstad, og høstet applaus fra salen.

Trossamfunnene bestemmer selv innenfor gitte rammer
-Hvorfor trenger vi en trossamfunnslov i det kristne Norge, spurte Sten. Ropstad svarte: -Før hadde vi tre ulike lover. Så bestemte politikerne at vi skulle skille Den norske kirke og staten, slik at kirken fikk mer selvbestemmelse. Den nye loven erstatter en femti år gammel lov. Den loven vi har laget kalles en rammelov. Innenfor denne rammen skal trossamfunnene selv kunne bestemme, understrekte Ropstad.

-Poenget er at jeg som politiker skal mene minst mulig om det som skjer innenfor rammen av de ulike trossamfunnene. Akkurat som i frivilligheten tror vi at engasjementet vokser best når de ulike trossamfunnene selv får bestemme. Noe av det viktigste vi var opptatt av var nettopp å få på plass rammene.

-Vi var opptatt av at du skal kunne ha små menigheter og få statsstøtte. Istedenfor at kravet tidligere var 500 medlemmer, er det nå senket til 50. Det betyr at mange små menigheter også får støtte, noe som er kjempeviktig for blant annet å kunne drive barne- og ungdomsarbeid. Dette er i sin tur med på å bygge landet på en flott måte, poengterte Ropstad.

Kombinasjonen av kristen tro og politikk
-Hva betyr kirken for deg? Hva betyr for eksempel Sarons Dal og andre kristne aktiviteter for deg, spurte Sten.
-Det har betydd veldig mye opp gjennom årene. Og hvis jeg skal være personlig må jeg si at jeg var veldig glad i fotball, men også engasjert som leder i kristent ungdomsarbeid. Så begynte jeg å bli mer og mer engasjert i politikk. Dette tok mer og mer tid.

-Mitt store forbilde har vært William Wilberforce, som brukte hele sitt liv på å bekjempe slaveriet. Jeg så en film om hans liv. Da han ble kristen, sa hans venner at han kunne gjøre begge deler. Du kan være en kristen politiker og ta ditt menneskesyn med inn i politikken.

-Kirken har vært en veldig viktig del av livet mitt. Kirken er jo et fellesskap. Derfor betyr det mye for meg og min tro, og min familie, å ha slike sommerstevner som dette, sa Ropstad.

Det er viktig å dele av vår overflod med andre
-Siste spørsmålet. Dette med misjon. Kan både barn og voksne være engasjert i misjon og hvorfor er dette i så fall viktig, spurte Sten.

-Det er ikke mange som har ei sparebøsse hjemme lenger, slik jeg hadde da jeg var liten hjemme. Vi gav alltid litt fra disse pengene til misjonen. Jeg er glad for at vi kan vokse opp i et land der det er naturlig å kunne snakke om Jesus. Likevel er det mange som ikke har hørt om Jesus.

-Det at vi kan dele litt av alt det vi har, enten til å få skolegang og mat, eller å få høre om Jesus, det er for meg kjempeviktig. Der kan vi voksne bli mye flinkere til å dele, men også barna. Jeg tror det gir veldig mye tilbake hvis vi kan dele i alle fall litt til andre, avsluttet Kjell Ingolf Ropstad, som etter møtet samtalte med folk og besvarte spørsmål fra spørrelystne i salen.

Se møtene fra Sommerstevnet her

Les trosinspirerende historier og siste nytt fra misjonsfelten.
Motta et gratis abbonnement på Troens Bevis bladet.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter