Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad besøker Sarons Dal

Onsdag formiddag får Sommerstevnet i Sarons Dal besøk av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

-I Sarons Dal driver vi virksomhet for barn og unge både nasjonalt og internasjonalt. Som en kristen organisasjon er det derfor flott å ha barne- og familieministeren på besøk, som også er Tros- og livssynsminister, sier Rune Edvardsen, daglig leder for Troens Bevis Verdens Evangelisering.

Kjell Ingolf Ropstad vil delta på Alle Sammen møte for hele familien 14. juli kl. 11, der han vil komme med en hilsen som barne- og familieminister.

I forkant av besøket uttrykker han takknemlighet for arbeidet som Troens Bevis står i til daglig.

-Jeg setter alltid pris på å være i Sarons Dal. Det er en god plass for både åndelig og sosialt påfyll. Også er arbeidet her er et godt eksempel på trossamfunns samfunnsskapende kraft og internasjonale engasjement. Her samles det inn midler til barn som er ofre for seksualisert vold i Kongo gjennom Dina-stiftelsen. Det er et viktig og dessverre nødvendig arbeid. Jeg tror hver og en av oss kan bidra litt til en bedre verden, sier Ropstad.

Med de ny smittevernslettelsene i trinn 3, er det nå mulig å ha ca. 800 personer inne i Sarons Dal hallen, fordelt på to kohorter, og tilviste sitteplasser.

Det er ikke nødvendig med forhåndspåmelding til møtet.

Se hele Stevneprogrammet her 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter