Et større oppdrag

-Misjonsbefalingen er ikke en anbefaling; det er en befaling. På en eller annen måte er vi alle kalt til å påvirke nasjonene, sier David Aanje.

Av Harald Mydland

David begynte sin undervisning mandag morgen med å lese fra LUK 10:1-9, der Jesus utpekte sytti andre disipler, og sendte dem ut to og to.

«Han sa til dem: «Høsten er i sannhet stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens Herre at Han vil drive arbeidere ut til Sin høst!» I vers 9 sier Jesus: Helbred de syke der, og si til dem: «Guds rike er kommet nær dere.»

Mannen i gata ble sendt ut
-Her er det syttito andre som blir sendt ut i tillegg til de tolv. Her er det ikke spesialistene, predikantene, men her er det «mannen i gata» som blir sendt ut på et stort oppdrag. Ofte er det slik i kristne sammenhenger at pastoren eller lederne som gjør jobben, mens de skal egentlig trene og utruste de andre, poengterte David, og fortsatte:

-Jeg brenner for en myndiggjøring av oss alle, slik at vi alle kan bidra i det store oppdraget. Vi har ikke råd til at noen sitter og holder på med sitt eget. Nei, hver av oss må finne sin plass. Ikke kopiere andre, men selv gå. Vi er alle kalt til å gå. Det er ikke slik at noen er kalt til å sitte og be mens andre går. Vi er alle kalt til å gå!

-Det er ikke fordi vi MÅ, men vi KAN få være med. Det å be og be uten å gå, er som å løpe på en tredemølle. Du kommer ingen vei. Men kombinasjonen av bønn og det å gå ut er dynamitt. Dette at du ser menneskene rundt deg og er opptatt av å gi dem de gode nyhetene. Gå og snakk med naboene dine, eller snakk med Jesus til dine kolleger på jobben.

Misjonsbefalingen er en befaling om å nå nasjonene
-Misjonsbefalingen er ikke en anbefaling; det er en befaling. På en eller annen måte er vi alle kalt til å påvirke nasjonene. Selv i disse vanskelige reisetider fins det mange teknologiske muligheter. Her om dagen underviste jeg en bibelskole på landsbygda i India via ZOOM. Det fins mange muligheter i dag, understrekte David.

-Vi kan være engasjert lokalt, men samtidig nå ut til nasjonene. En dag ute på gata talte Den hellige Ånd til meg og ba meg snakke med ei eldre dame utenfor en iskiosk. Hun viste seg å være 87 år. Jeg spurte henne om hun hadde tatt imot Jesus. Det hadde hun ikke. Men der og da fikk jeg be frelsesbønn med henne og lede henne til Jesus. Lydighet i slike små ting er med på å fullføre det store oppdraget. Vi kan alle være med og bidra i det lille, proklamerte David.

Gud er den som forsørger
-I forbindelse med befalingen om å gå ut, sier Jesus at vi ikke skal bekymre oss for økonomien. Gud er den som forsørger oss. Ikke la pengene styre misjonsoppdraget, men la Gud sende deg ut og i tillegg sørge for pengene.

-Pengene skal ikke eie deg, men du skal eie pengene og bruke det du har til å fullføre det store oppdraget. Prioriteringene våre avgjør hvor mye vi er overgitt til Gud og Hans sak. Det er mulig å investere i noe som er større enn oss selv.

I LUK 16:9 ber Jesus oss om å skaffe oss venner ved hjelp av den urettferdige mammon, slik at de kan ta imot oss i de evige boliger.

Helbred de syke
-Vi forstår ikke hvorfor ikke alle blir friske, men Hans ord står fast. Det er legedom i forsoningen. Det fins ikke en eneste sykdom som ikke Jesus tok på Seg der Han hang på korset, understrekte David.

-Vi kan få lov til å be for menneskene rundt oss. Når de opplever helbredelse er det lettere å snakke med dem om Jesus etterpå. Da har de opplevd Guds kraft. Da åpner folk seg. Gud har omsorg for hele mennesket Vi trenger ikke å be: Gud, gi oss kraft. Det er ikke en nytestamentlig bønn. Nei, vi kan be: Gud vis oss hvilken kraft vi allerede har fått.

-Jeg har sett mange bli friske på gata. En ung mann var blitt sendt hjem fra fallskjermjegerskolen fordi han hadde brukket tåa si. Han var ateist, men jeg fikk be for ham. Han ble overrasket og sa: «Det kommer en varme når du ber!» Plutselig så han at tåa var blitt bra. Han kontaktet legen på mandag. De tok røntgen og tåa var blitt helt bra.

-Tenk hva som ville skje med Norge hvis vi alle gikk rundt og lot Guds kraft virke ut fra være liv. Alle er med og helbreder de syke. Alle er med på det store oppdraget.

-Vi ber, vi går ut og vi gir oss selv til det store oppdraget. Vi lar Guds kraft virke gjennom oss. Verden vil bli forvandlet. Vi er alle en del av dette store oppdraget, poengterte David Aanje i sin inspirerende undervisning, som gav mot til alle om å kunne bli brukt av Gud i denne tiden.

Alle møtene under Stevnet 3.-18. juli blir streamet live  kl 11 og kl 19 over Troens Bevis sin Facebook side og på nett.

Se hele Stevneprogrammet her

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter