Oppdatering: Enklere og trygge smittevernstiltak på plass for Sommerstevnet

I samsvar med kommuneoverlegen fredag ettermiddag blir det ikke krav om å fremvise grønt korona pass for å delta på samlingene. Det blir heller ikke forhåndspåmelding til møtene.


Folk som kommer på møtene vil også bli plassert i en av to kohorter, med egen utgang og toaletter. Totalt er det tillatt 1000 personer inne i hallen fordelt på to kohorter.

Når Sommerstevnet begynner lørdag 3. juli vil det være et eget testtelt for hurtigtester på plass i Sarons Dal. Teststasjonen er i første rekke et tilbud for stevnedeltagere som bor på campingen og har luftveissymptomer. Alle medarbeidere blir også testet, samt et utvalg av de eldre ungdommene på leiren. Det vil også bli tatt stikkprøver i de forskjellige campingområdene i løpet av de to ukene som Sommerstevnet varer.

-Strategien er å lage et enkelt system som ivaretar sikkerheten for deltagerne under Stevnet, forklarer kommuneoverlege Vidar Andersen.

Etter nye samtaler med kommuneoverlegen i løpet fredagen, presiseres det fra ledelsen i Troens Bevis at testingen er frivillig.

-Vi som arrangør tester våre medarbeidere. Det blir også mulighet for besøkende å teste seg i leiren for å avhjelpe smittesituasjonen i distriktet, sier Rune Edvardsen, daglig leder for Troens Bevis.

-Med andre ord så er vi en utpost til det kommunale smittearbeidet. Vi er helt i tråd med anbefalingene fra kommuneoverlegen og smitteteamet. Det er stor plass i hallen, så det er ikke noe problem å fordele alle besøkende med god avstand mellom sitteplassene, forsikrer han.

-Samtidig stoler vi på at folk tar personlig ansvar og er med på å ivareta hverandres trygghet under situasjonen som hele Norge nå står i.

Sommerstevnet i Sarons Dal begynner lørdag 3 juli og går til søndag 18. juli

Se Stevneprogrammet her

*Bildetekst til hovedbilde:

Smittevernsteamet i Troens Bevis har møttes jevnlig over de siste månedene for å sikre en best mulig plan for Sommerstevnet i Sarons Dal.
F.v.: Ranjan Thakre, Marketssjef i Troens Bevis, Vidar Andersen, Kommuneoverlege i Kvinesdal, Knut Ro Sørensen, Interkommunal leder for miljørettet helsevern i Lister, og Glenn Tønnessen, Administrativ leder og HMS ansvarlig i Troens Bevis.

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter