Hva skjedde som følge av fjorårets Sommeraksjon?

I fjor hadde Troens Bevis en Sommeraksjon som fikk inn støtte til 57 nye innfødte evangelister. De er nå fordelt på 7 land og 8 misjonsfelt. Her er noen smakebiter av hva du har vært med på i året som gått gjennom evangelistene.

I fjor sommer hadde Troens Bevis en Sommeraksjon på gang der målet var å samle inn støtte til 60 nye innfødte evangelister. Sommeraksjonen pågikk under hele Sommerstevnet og ble også nevnt i flere livesendinger, og på en del møter i flere menigheter. Resultatet ble støtte til 57 nye innfødte evangelister.

-Det er vi godt fornøyd med, sier Glenn Tønnessen, administrerende leder i Troens Bevis. – Vi tok utgangspunkt i at en evangelist i gjennomsnitt koster 1100 kroner i måneden, men dette kan variere litt fra land til land. Slik at i enkelte land i Afrika kan den månedlige støtten være rett under en 1000 lapp, mens evangelister i Kina og Irak, for eksempel, koster opp mot 2500 kroner i måneden.

De landene som Sommeraksjons evangelistene ble fordelt på var Laos (17), Vietnam (24), Indonesia (2), Thailand (1), Mali (6), Egypt (3) og Irak (4). Giverne var også med på å bestemme hvilke land de ønsket å sende ut en evangelist til.

-I alle disse landene har vi etablerte misjonsfelt. Til sammen støtter vi ca. 1200 evangelister i 22 land, inkludert Zanzibar, forklarer Tønnessen.
Vi har tatt en rask oppdatering med flere av våre feltarbeidere for å høre betydningen av innfødte evangelister for misjonsarbeidet, og litt om hva som har skjedd den siste tiden.

Indonesia
Feltleder Billy Lantang i Indonesia er ikke i tvil om at konseptet med å støtte innfødte evangelister har endret misjonsbildet i Indonesia, som er verdens mest folkerike muslimske land. Men det er også et land som har vært plaget av økt radikalisme og forfølgelse av kristne, spesielt nye troende fra muslimsk bakgrunn. Det innebærer også at vestlige misjonærer er under strengere bevoktning fra både myndigheter og den lokale befolkningen.

-Det er langt færre vestlige misjonærer i Indonesia nå enn det var før. De fleste kom for en kort periode, og var ikke så produktive som de som bodde her over flere år. De kjente heller ikke kulturen eller hvordan folk snakker sammen, og hadde generelt lite kunnskap om muslimer. De fleste misjonærene endte opp med å plante en menighet for en engelsktalende forsamling. Det var få av dem som flyttet til fjerntliggende områder og hadde større lokal innflytelse.

-I dag er også folk fra Vesten under nøye oppsyn fra myndighetene, så de har lite bevegelsesrom når det kommer til evangelisering. Derfor opplever vi at lokale, indonesiske evangelister, spesielt de som tidligere har vært muslimer, er de som ser det høyeste antall nyfrelste, forklarer Billy Lantang.

Indonesia er det muslimske landet som har høyest vekst av Jesus-troende. En av de indonesiske evangelistene forteller at han opplevde nylig at to muslimske studenter tok imot Jesus.

-I menigheten har vi gratis skolehjelp og veiledning. De to elevene som tok imot Jesus har invitert 10 av sine ufrelste venner, som nå også kommer for å få hjelp og støtte fra oss. I løpet av den siste måneden har vi møtt flere muslimer som har bedt om forbønn for helbredelse og andre utfordringer. Ei av dem tok imot Jesus etter kort tid, og er nå døpt. Vi følger også opp flere som ble helbredet etter forbønn for ting som pusteproblemer, svulster i magen, osv. Vi tror at de vil ta imot Jesus og bli med i menigheten vår.

Laos
Med sine 7,3 millioner innbyggere er Laos i dag ett av de større satsningsområdene til Troens Bevis.

I alt 77 prosent av befolkingen er fordelt på 98 folkegrupper som alle er kategorisert som unådde. Det vil si at folkegruppen har 2 prosent eller lavere av innfødte kristne, og den må derfor ha hjelp utenfra for at troen skal spre seg. I alt 17 av de innfødte evangelistene fra Sommeraksjonen ble sendt ut i Laos. I løpet av de siste 10 månedene har minst 5000 fått høre evangeliet, 738 har tatt imot Jesus som frelser, og 7 nye menigheter er plantet som følge av disse evangelistene.

-Vi er virkelig takknemlige for resultatene de siste månedene, tross korona og begrensninger i hva evangelistene kan gjøre. Uten støtte fra dere hadde ikke dette vært mulig. Dette er mennesker som dere har vært med og vunnet og menigheter dere har vært med og plantet, sier feltlederen i Laos.

-Fra april til juni i år har vi vært 40 dager i lockdown. Folk har ikke hatt lov til å forlate husene utenom å kjøpe mat på markedet. Uten jobb og skole er det mange som lider. Det er bare barna i byene der foreldrene har råd til å betale for internett, som kan følge undervisninger på nett. Evangelistene har jobbet på spreng i fjerntliggende områder for å hjelpe, mens de frimodig deler evangeliet.

Feltlederen forteller hva som nylig skjedde i en landsby som kun hadde én kristen familie. Denne familien levde tilbaketrukket da de lokale myndighetene sa at folk måtte passe seg for dem, siden de var kristne.

Men familien ville gjerne dele de gode nyhetene i evangeliet med de andre i landsbyen. Da de skulle innvie sitt nye hus, inviterte de en Troens Bevis evangelist og alle landsbybeboerne hjem til seg for å feire. De inviterte også myndighetene i landsbygda.

Etter et måltid med god mat, fikk evangelisten ta ordet og dele evangeliet med alle som var til stede. Det førte til at landsbyhøvdingen fikk en ny forståelse av evangeliet, og etter tre dager inviterte han og hans kone det kristne ekteparet på besøk. Der ba de om tilgivelse for sin oppførsel mot dem, de tok imot troen på Jesus og hele familien ble døpt!

 

Kilde:  Troens Bevis bladet for juni 2021.

Les trosinspirerende historier og siste nytt fra misjonsfeltene.
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen hver måned.

Du kan være med og støtte misjon med en gave i dag.
Da får enda flere anledning til å høre evangeliet og få oppfølging fra Troens Bevis sine innfødte evangelister. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter