Norges best bevarte hemmelighet?

Den daglige virksomheten fra Sarons Dal er et «troens bevis» fra misjonsfeltene hver eneste dag!

Det er utrolig det som skjer utfra Troens Bevis Verdens Evangelisering (TBVE). Jeg har hørt uttalt at Sarons Dal må være en av Norges best bevarte hemmeligheter. Endog de fleste bygdefolk i Kvinesdal har kun et begrenset kjennskap til rekkevidden og gjennomslagskraften i misjonsvirksomheten som finner sted utenfor stuedøra deres.

I løpet av Troens Bevis Verdens Evangelisering sin historie fra starten i 1960 og fram til nå, har rundt 35.000 innfødte misjonærer fått sitt underhold gjennom vår misjonsorganisasjon. Det blir et så høyt tall fordi hver misjonær blir underholdt i tre til fem år, deretter skal de fleste være selvunderholdende gjennom sin etablerte kirke og virksomhet. Dermed blir stadig nye misjonærer underholdt fra TBVE.

I kristen-Norge er misjonsvirksomheten i Sarons Dal stort sett kjent. Men mange av dagens kristne ungdommer har ikke hørt noe om Sarons Dal. Derfor blir mange av disse veldig overrasket når de får høre om den verdensvide misjonen som drives ut fra Sarons Dal. For det er et «troens bevis» vi opplever daglig gjennom virksomheten.

La meg nevne et par tall bare fra året 2020: De som tok Introkurset – New Life School i fjor var 78.610 elever. Av dem tok 40.229 imot Jesus som sin frelser. Det betyr at daglig får vi 215 nye elever. I løpet av vår misjonsvirksomhet har over 7 millioner tatt brevkurset. Tenk hva dette betyr for de som ikke hadde hørt at Gud elsker dem!

Vi har nå rundt 1170 nasjonale misjonærer. Tenk hva disse utretter? Skarer blir frelst gjennom deres virksomhet.

Målet er enda større når det gjelder framtiden. Nå har vi som mål å underholde 5000 nasjonale misjonærer de nærmeste årene. Visjonsbæreren og lederen Rune Edvardsen går foran og inspirerer, og han har med seg styret og stab som satser i tro på at antallet nasjonale misjonærer skal bli betydelig større.

Men vi trenger misjonsfolkets støtte og forbønner. Men dere har vært med i alle år. Det forteller tydelig alle de 35.000 nasjonale misjonærer som er blitt utsendt fra Troens Bevis Verdens Evangelisering. Uten ildsjelene der ute i landet ville dette aldri gått.
Jeg tror Himmelen gleder seg over dette!

Takk for din forbønn og støtte!

Med ønske om en god og velsignet sommer!

Kilde:  Troens Bevis bladet for juni 2021.

Les trosinspirerende historier og siste nytt fra misjonsfeltene.
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen hver måned.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter