Jesu gudsbilde

Hva slags Gudsbilde har du? Det kan være avgjørende for hvordan du ser på deg selv, andre og verden.

Noen har et godt, nært og fortrolig gudsbilde, mens andre har et strengt og alvorlig gudsbilde. Det har blitt fokusert på gudsbilde i generasjoner. På reformasjonstiden, på 1500 tallet var et hovedspørsmål: «Hvordan kan jeg finne en nådig Gud?»

I dag er på mange måter pendelen på motsatt side, og vi designer en Gud etter vårt eget bilde. Og da forandrer jo Gud seg stadig vekk.

Hvem er Gud? Moses spør om å få se Guds ansikt. 2 Mos 33, 18: «La meg få se din herlighet?» Ingen kan se Guds ansikt og leve. Den tre ganger hellige Gud kan vi ikke se ansikt til ansikt. Men Gud sier at Moses skal få se han bakfra.

Hva forteller denne historien? Jo at vi skal ha ærefrykt for Gud.

Gud er hellig – og vi er syndere som har fått nåde.

Vi finner et omsorgsfullt bilde av hvordan Gud er i Salme 103,13-14: «Som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem som frykter Ham. For Han vet hvordan vi er formet, Han minnes at vi er støv.»

Gud kan ikke forandre seg. Han er hellig, men han er også barmhjertig!

Det hender vi sier om et barn at han er faren opp av dage. Eller at hun er prikk lik mora.

Jesus er prikk lik Gud. La oss lese Joh 1,18: «Aldri har noen sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i Fars favn, Han har vist oss hvem Han er.» Jesus sier i Joh 14,9 til Filip: «Den som har sett Meg, har sett Far.»

Jesus viste oss et inderlig og nært forhold til Gud. Han kalte Gud for sin far.

Ved Jesu dåp kaller Gud han for sin sønn: «Dette er Min Sønn, Den Elskede, i Ham har jeg velbehag.» På fjellet får disiplene høre: «Dette er Min Sønn, Den elskede, i Ham har jeg velbehag. Hør Ham!»

Ved Lasarus grav sier Jesus så tillitsfullt: «Far, Jeg takker deg for at Du har hørt meg. Jeg vet at Du alltid hører meg.»

Vi forstår at det er logisk at Jesus kunne si FAR til Gud. Men vi syndere kan vel ikke kalle den hellige Gud for vår far?

Herrens bønn som Jesus lærer oss å be er revolusjonerende. Der sier Jesus at våre bønner skal gå til FAR i himmelen.

Vi kan titulere Gud som vår far. Og bak det hele er en personlig og nær relasjon.

Det er et grensesprengende bibelvers vi finner i Efeserne 3,15: «Han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden.» Er du et barn – et menneske, ønsker Gud å være din far!

Jesus har vist oss hvem Gud er. Jesus er full av nåde og sannhet. Han er kjærlighet. Han er rettferdig. Han søker etter de som har gått seg vill.

Gud er hellig. Han er kjærlig. Gud elsker oss alle. «Se, hvor stor kjærlighet Far har vist oss at vi får kalles Guds barn, og det er vi!»

Et herlig budskap å formidle!

 

Kilde. Troens Bevis bladet for april, 2021

Få Troens Bevis bladet gratis i postkassa og les trosinspirerende historier og siste nytt fra misjonsfeltene. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter