Misjonselever i Sarons Dal: Når kallet kommer

I vår kom 60 ungdommer til Sarons Dal for å lære mer om misjon.

De 60 ungdommene går alle på bibelskolen til Filadelfia i Kristiansand, og har sittet mesteparten av året på skolebenken grunnet koronatiltak. I Sarons Dal fikk de bo på internatet og ha samlinger i Kirken i Dalen. Det ble også tid til bålpanne og kos på kveldene.

Bibelskoleelevene fikk spesiell tillatelse fra kommuneoverlegen til å besøke Sarons Dal med overnatting for to kohorter i vår. Under besøket fikk hver gruppe et uredigert nærbilde av hva det innebærer å drive misjon, både ute i feltene og på hjemmebane. Dette kom spesielt godt med da elevenes egne misjonsreiser har blitt avlyst i løpet av året på grunn av korona tiltakene.

Både Rune Edvardsen, Glenn Tønnessen og Hans Martin Skagestad fra Troens Bevis, som alle har erfaring fra misjonsfeltene, brukte tid sammen med elevene. Da fikk elevene høre råd en ikke finner i lærebøkene.

Kjempet mot kallet
Glenn Tønnessen, administrativ leder i Troens Bevis, var først ute med å fortelle fra sitt eget liv, før han gav en presis innsikt i hva en unådd folkegruppe er. Han er også primus motor for M28, den årlige konferansen for Unådde, som for første gang i historien vil samle omtrent alle landets misjonsorganisasjoner til en felles konferanse i oktober.

-Jeg vokste opp med en kristen mor og en far som slet med alkohol. Da jeg var 12-13 år fulgte jeg den brede veien rett ut i verden. Jeg var 27 år da min far døde. Det førte til at jeg søkte Gud på nytt, og i løpet av 2 år tok jeg imot Jesus, fortalte Glenn, og fortsatte:

– Jeg jobbet som bygningsingeniør, tjente godt og hadde det jeg mente var verdens beste jobb. Men så kalte Gud meg til å jobbe på fulltid for Hans sak gjennom Troens Bevis. Jeg hadde egentlig ikke lyst å forlate den gode jobben jeg hadde, men jeg visste at jeg ville følge Guds stemme, og Han bekreftet kallet helt konkret for meg. Det har ført til at jeg har fått være med i en fantastisk verdensvid misjon i 10 år.

-Så når Gud begynner å kalle på deg, må du ha klare øyne, åpne ører og spisse sansene – med andre ord, holde dine åndelige øyne åpne, oppfordret han.

Glenn Tønnessen, administrativ leder i Troens Bevis, delte hvordan han fikk sitt eget kall med bibelskole elevene.

 

Flytte pallen
Rune Edvardsen, daglig leder i Troens Bevis, viste til statistikker som synliggjør hvor skjevt fordelt misjonsbefalingen blir utført i verden i dag.

Han har selv fokusert på flere av de minst unådde og mest sårbare områdene i verden. Det gjelder både for misjon gjennom Troens Bevis og nødhjelp gjennom Dina-stiftelsen. Selv startet han opp internasjonale musikkfestivaler for å nå den største unådde gruppen i den tredje verden: de unge.

– Minst 80 prosent av befolkningen i den tredje verden er under 30 år i dag. I Uganda, der jeg nettopp er kommet tilbake fra, er 80 prosent av befolkningen under 20 år, delte han med elevene.

-Men hvem er det egentlig som får til noe? Vi må flytte pallen som blokkerer synet til folk. Det betyr at vi må løfte Jesus høyere enn noen gang, pakke ut kjærligheten og nådens Gud. De som vinner mennesker er de som sier at dine synder er deg tilgitt.

-Jeg er heller ikke redd for islam. Det blir frelst flere muslimer enn i vestlige i dag. Det er en større kamp å få vestlige til å tro på Jesus enn muslimer. Men da må vi også spørre oss selv, hvor drar misjonærene våre? Minst 80 prosent av vestlige misjonærer drar i dag til land der evangeliet allerede har satt seg fast.

Rune Edvardsen hadde også et råd til de av elevene som føler på et gryende misjonskall.

-Hva gjør du hvis du vil bli misjonær? Se hva som skjer rundt deg i nærmiljøet først. Reis deretter ut for å se behovene, og dra hjem for å finne ut om det er noe du står for. En misjonær eller evangelist er en sjelevinner hvor som helst. Kan du vinne mennesker på hjemmebane, kan du vinne dem ute i feltene!

Kilde: Troens Bevis bladet, april 2021

Få Troens Bevis bladet gratis i postkasse hver måned. Der kan du lese trosinspirerende historier og siste nytt fra misjonsfeltene.

Møte fire av bibelskoleelevene her

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter