Det tydelige fokuset på Jesus

Sommerstevnet i Sarons Dal blir i år fra 3.-18. juli. En av gjestene du kan glede deg til å høre er den kjente sangeren Sveinung Hølmebakk.

Hva er ditt forhold til Troens Bevis og Sarons Dal?
Mamma er fra Feda, og vi tilbrakte somrene der helt siden jeg ble født. Å få komme i Sarons Dal-hallen på sommerstevnet var stort og faktisk litt eksotisk. Aril Edvardsen snakket jo ofte om arbeidet deres i Afrika og Asia, og det fascinerte meg veldig. Og så husker jeg fellessangen i hallen. Å høre 1000 mennesker synge «De kommer fra øst og vest» gjør inntrykk på et barnesinn.

Troens Bevis er opptatt av menneskers frelse og ikke spesialemner. Hva tenker du rundt det?
Dette er noe av det jeg liker aller best med Troens Bevis: Det tydelige fokuset på Jesus. Evangeliet kan sette mennesker fri, både her hjemme og ikke minst der ute blant de unådde.

Vi har bak oss ett år med Corona-restriksjoner. Hva har denne tiden gjort med deg?
Det har hatt både negative og positive konsekvenser. Jeg har ikke kunnet gjøre så mange konserter som jeg gjerne ville ha gjort. Jeg lever av og ånder for å formidle, og går jeg for lenge uten å synge for mennesker, kan jeg få litt abstinenser. Jeg har derfor måttet bruke andre kanaler å uttrykke meg i, først og fremst Facebook og YouTube. Med jevnlige direktesendinger har jeg nådd mennesker jeg trolig ikke ville nådd ellers. Dessuten har det åpnet for en interaksjon med seerne som ikke ville vært mulig i en konvensjonell konsert. Jeg har bestemt meg for å fortsette med direktesendingene også etter at pandemien er over. I tillegg blir det selvfølgelig konsertturnéer rundt om i landet.

Du blir med oss under sommerstevnet. Hva ønsker du å formidle med din sang?
Sangene mine handler om nåde, håp og trøst. For meg er dette kjernen i evangeliet. Troen er en person, Jesus. Hvis vi bare ser på han, vil øynene våre åpnes mer og mer.

Hva kan kristenfolket ta med seg som verdifull erfaring etter korona-tiden?
Jeg tror vi alle vil sette enda mer pris på menighetsfellesskapet og ikke ta det for gitt. Jeg gleder meg til å samles igjen og gi folk en god klem. Vi trenger hverandre.

Har du et bibelvers som har betydd mye for deg – og hvorfor det?
Romerne 8,1: «Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus». Altfor mange har opplevd fordømmelse i kristne sammenhenger. Dette har gjort at de har holdt seg borte fra alt som har med Jesus å gjøre. Men vi har ingen rett til å dømme våre søsken. Dette er det viktig for meg å formidle.

Hva er din favorittsang?
En av mine favorittsanger er «Blott en dag». Da Jesus forklarte til Nikodemus hva det vil si å bli født på ny, forstod han ikke hva det betydde. Kanskje trengte han tid til å ta inn over seg hva det vil si for et barn å komme ut i lyset for første gang. Ingen forventer at et barn skal reise seg og gå på bena de første månedene. Troen er en vandring i modenhet, på samme måte som livet selv er det. Da Nikodemus stod og så Jesus dø på Golgata, tror jeg han hadde begynt å ta de første skrittene på sin trosvandring. Jeg er ikke bedre enn Nikodemus. Jeg er også på vandring og trenger å ta en dag om gangen, avslutter Sveinung Hølmebakk.

Se Stevneprogrammet her

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter