Første familie i etnisk stamme frelst i Vietnam!

-Nå er den første familien fra den etniske minoritets gruppen Ksingmul i vår provins kommet til tro, forteller en av våre evangelister i Vietnam.

Før denne familien ble kjent med Jesus, var de ekstremt fattige. De bodde i et hus laget av bambustrær og blader. De hadde ikke utdannelse og var syke. Selv om de ikke kom på møtene vi holdt, dro vi på besøk til dem, og vi fikk be for dem, sier evangelisten.

-Litt er litt forandret ting seg. Gud helbredet faren, og vi hjalp dem med å finne jobber. Ettersom familiesituasjonen deres ble bedre, begynte de å komme på møter på tross av at kirken er 100 km unna der de bor. De ble velsignet med et ordentlig hus av stein og sement.  Vårt håp er at det nå vil være flere familier Ksingmul gruppen som får høre om Gud og blir frelst.

Tusen takk til alle våre misjonspartnere som gjør dette mulig!

Det er i dag 87 innfødte evangelister i Vietnam som får underhold fra Troens Bevis.

Se også:

Vekkelsen øker i Vietnam

 

Du kan også være med å støtte arbeidet ute i feltene. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter