Behov for flere medhjelpere under stevnet

Under sommerstevnet i Sarons Dal 11.-19. juli er det stort behov for flere medhjelpere, spesielt i kioskene. Alle medhjelpere får gratis kost og losji.

Nathalie Edvardsen, som er ansvarlig for medhjelpere under sommerstevnet, er takknemlig for den store innsatsviljen mange stevnedeltagere viser ved å gi en hjelpende hånd. Uten dugnadsarbeidet ville det ikke vært mulig å holde stevnet i Sarons Dal.

-Jeg er veldig overrasket over hvor villige folk er til å arbeide i sommerferien. Det er fantastisk å se de samme medhjelperne stille opp år etter år. Noen har til og med vært her i over 40 år. Men vi har fortsatt ett stort behov for nye. I år er det spesielt kioskene som står tomme og jeg håper flere ungdommer vil ta kontakt!

Det er også et stort behov for planetledere for barn- og ungdomsaktivitetene.

MERK: Alle medhjelpere for gratis kost og losji. Vi kan ordne overnatting eller du kan bo gratis på campingplassen.

Alle medhjelpere går faste skift.  Det blir rikelig med tid til å være med på møter og andre aktiviteter. I tillegg er kioskene stengt under møtene.

 

 

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter